Korting op verhuurderheffing voor heel Nederland

Expert

De heffingskorting voor woningcorporaties die woningen bouwen gaat voor heel Nederland gelden voor betaalbare huurwoningen onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag (607,46 euro in 2019). De coalitiefracties CDA, VVD, D66 en ChristenUnie in de Tweede Kamer hebben met GroenLinks bij de behandeling van het Belastingplan een wijziging ingediend om dit mogelijk te maken. Aedes pleit hier al langer voor. De regeling is per 2 januari 2020 opengesteld. 

Het amendement regelt dat de korting van 25.000 euro op de verhuurderheffing bij nieuwbouw in de tien zogeheten COROP-gebieden met de hoogste gemiddelde WOZ-waarde en de Woondealgebieden wordt uitgebreid. Een aantal andere gemeenten met woningtekorten en regio’s waar in de toekomst Woondeals volgen, komen erbij.

In de rest van Nederland geldt een korting van 12.500 euro. Dat geeft corporaties de ruimte om meer nieuwbouw te realiseren. Een gebrek aan bouwlocaties voor sociale huur blijft helaas spelen in veel gemeenten, desondanks hoopt Aedes dat deze heffingsvermindering een versnelling van de nieuwbouw betekent.

Wetswijziging aangenomen

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op donderdag 14 november 2019 voor deze wetswijziging gestemd. Het kabinet wilde de heffingskorting van één miljard euro totaal beperken tot de genoemde 10 COROP-gebied en regio’s waarmee een Woondeal is gesloten. In het hele land ligt er een bouwopgave en die in schaarstegebieden de grootste. Daarom kiest de Tweede Kamer voor een bredere regeling voor heel Nederland. De regeling is per 2 januari 2020 opengesteld. 

Het andere miljard dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor de woningbouwimpuls (4x 250 miljoen euro) zal voornamelijk worden ingezet in de schaarstegebieden om de bouw op plekken waar die vastloopt, los te trekken en te stimuleren. Gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen.

Aedes had voorafgaand aan het debat over het Belastingplan onder meer een brief gestuurd om een heffingskorting voor heel Nederland te bepleiten. Tientallen gemeenten en provincies buiten het aangewezen gebied, die wel een bouwopgave hebben, lieten de afgelopen weken ook weten dat zij graag een uitbreiding willen naar heel Nederland.

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) Nieuwbouw is opengesteld per 2 januari 2020. Woningcorporaties en verhuurders kunnen vanaf dat moment een voorlopige aanvraag doen. Vanaf 3 februari 2020 kunnen zij de definitieve aanvraag doen.