Laat woningcorporaties hun werk doen

Aedes-Magazine Aedes-Magazine · 25 mei 2021

11 miljard hebben woningcorporaties al afgedragen aan verhuurderheffing. Wat hadden ze met dat geld ook kunnen doen voor de Nederlandse woningzoekenden en huurders? 

Woningcorporaties kunnen meer sociale huurwoningen bouwen en verduurzamen als er minder van hun inkomsten via de verhuurderheffing naar de belasting gaat. Maar dat niet alleen: het levert ook snel extra werkgelegenheid op, vooral in de bouw. Het is belangrijk dat het komend regeerakkoord de sector meer ruimte geeft om te doen waar we voor staan. Meest concrete vorm daarvan is het afschaffen van de verhuurderheffing. Wat zouden corporaties allemaal kunnen doen met die miljarden? Dat maken we in de laatste week van mei nogmaals duidelijk.

Lokale bestuurders en corporaties delen die week een korte, positief ingestoken oproep waaruit duidelijk wordt wat er in hun gemeente of regio wél gedaan kan worden als de heffing wordt afgeschaft. Die oproep delen ze op sociale media (#verhuurderheffing), maar ook richting politiek Den Haag.

Infographic met blauwe vakken en tekst over het afschaffen van de verhuurderheffing