'Verhuurderheffing breekt de sociale huursector af’

De verhuurderheffing gaat ten koste van de kwantiteit, kwaliteit en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, vindt Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van de Noord-Hollandse woningcorporatie Wooncompagnie. ‘De 12,6 miljoen euro die mijn woningcorporatie hieraan jaarlijks kwijt is, komt linksom of rechtsom voor rekening van huurders met een laag inkomen. Dit brengt ons steeds verder van het ideaal van een brede, gevarieerde, betaalbare en toegankelijke huursector.’ 

‘Helaas was dat ook de oorspronkelijke bedoeling, want als het puur ging om ‘inkomsten te genereren’ dan zou de vrije sector niet worden uitgezonderd. Ik hoop dat de huidige woningnood, de duurzaamheidsopgave en de hoge woonquotes Den Haag laten zien dat de sociale huursector geen onderdeel van het probleem is, maar juist de oplossing’, vervolgt Van Schaik. Wooncompagnie berekende dat door de verhuurdersheffing jaarlijks 200 mensen minder aan een betaalbare woning kunnen komen bij de woningcorporatie. 

Kwaliteit en toegankelijkheid

De corporatiebestuurder vreest vooral voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de sociale huurwoningen op de lange termijn. Als de heffing blijft bestaan, verwacht dat de de sector de komende jaren zal verkleinen: ‘We hebben de huren al verhoogd aan het begin van de economische crisis, bij invoering van de verhuurderheffing. De rek is daar wel uit, want een verdere huurverhoging willen we niet.’ Dat kan ook niet volgens de afspraken die woningcorporaties met huurders maakten in het Sociaal Huurakkoord. ‘Corporaties zijn dan gedwongen om nog meer woningen te verkopen en er minder aan te bieden, met alle gevolgen van dien’, zegt Van Schaik.   

Minister Ollongren (Wonen) zei donderdag 16 april 2020 in de Tweede Kamer dat de woningcorporaties de verhuurderheffing nog kunnen betalen. ‘Het is geen kwestie van wel of niet kunnen betalen, maar we kunnen ons geld maar een keer uitgeven. Verhuurderheffing betalen betekent nu eenmaal dat er minder geld beschikbaar is voor het bouwen en verbeteren van sociale huurwoningen Er is nu politieke lef nodig om de heffing af te schaffen, om op de lange termijn een goede sociale huursector te houden. Nu bouwen en verbeteren we wel, maar het einde is in zicht. Ik heb de maatregel al eerder onredelijk, onrechtvaardig en onverstandig genoemd en dat vind ik nog steeds’, aldus Van Schaik.  

Onredelijk, onrechtvaardig en onverstandig

Hij noemde de belastingmaatregel onredelijk omdat alleen verhuurders die een huurwoning goedkoop verhuren de heffing moeten betalen, onrechtvaardig omdat de lasten op de smalste schouders liggen en onverstandig omdat de maatregel betaalbaarheid in de weg staat. Een meerderheid in de Tweede Kamer is inmiddels voor afschaffing van de verhuurderheffing in een volgende kabinetsperiode. Daarvoor lopen nog een aantal onderzoeken.  

De Rijksoverheid brengt samen met Aedes de opgaven en middelen van woningcorporaties in beeld en werkt aan een evaluatie van de verhuurderheffing. Aedes, Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben de verhuurderheffing ook laten onderzoeken.

Van Schaik zat in de delegatie directeur-bestuurders van woningcorporaties die meelas met de evaluatie. ‘Elke corporatie had een eigen stokpaardje, de ene zat in een krimpregio, de ander in de stad en wij hebben van alles een beetje. Als delegatie waren we dan ook een mooie afspiegeling van de sector. Onze verschillende opvattingen leidden tot stevige discussies. Maar de bovenliggende overtuiging stond niet ter discussie: de verhuurderheffing bedreigt de toegankelijkheid van goed en betaalbaar wonen. Het onderzoek naar de effecten van de verhuurderheffing geeft daarvoor meer dan genoeg feitelijke onderbouwing. Ik ben vol vertrouwen dat de politiek snel tot inkeer komt.’ 

Lees ook: