Marc Eggermont gaat leningenruil tussen Vestia en woningcorporaties ondersteunen

Het ministerie van BZK, Aedes en woningcorporatie Vestia hebben samen een bestuurlijk regisseur aangesteld die het ruilen van leningen tussen woningcorporaties en Vestia gaat begeleiden. Marc Eggermont neemt deze rol op zich.

De leningenruil is onderdeel van het plan om het financiële probleem van Vestia structureel op te lossen, zodat de corporatie haar taken voor huurders en gemeenten weer waar kan maken. Het plan bestaat in hoofdlijn uit drie elementen.

  • Overdracht van woningen in een aantal gemeenten aan collega-corporaties.
  • Een bijdrage van andere corporaties via een leningenruil.
  • Splitsing van Vestia in drie corporaties.

Het ministerie, Aedes en Vestia werken het plan op het moment samen met waarborgfonds WSW uit. Richtlijn daarvoor is het document Afspraken op hoofdlijnen oplossing Vestiaprobleem, waarin ieders bijdrage is vastgelegd. Toezichthouder Aw liet eerder weten dat ook zij positief staat tegenover de oplossingsrichting.

Bestuurlijk regisseur

Het ministerie, Aedes en Vestia hebben samen Marc Eggermont opdracht gegeven het proces van het ruilen van de leningen tussen Vestia en corporaties te begeleiden. Eggermont (1959) was van 2003 tot 2019 directeur/bestuurder van verschillende woningcorporaties, het langst van Woonbedrijf Eindhoven. Sinds 2019 werkt hij aan de afwikkeling van het opheffen van woningcorporatie WSG. Eggermont start per direct met zijn opdracht.

‘Zo eenvoudig mogelijke oplossing’

Vestia sluit uiteindelijk met alle corporaties individueel een contract over een leningenruil. Het doel van Vestia is om de leningenruil eind 2021 af te ronden. Marc Eggermont: ‘We zoeken naar een zo eenvoudig mogelijke oplossing, die het liefst door iedere corporatie kan worden toegepast en die makkelijk uitlegbaar is. We werken een beperkt aantal alternatieven uit, uiteraard met betrokkenheid vanuit de sector. Het moet natuurlijk wel altijd passen binnen het voorstel zoals dat is goedgekeurd tijdens het Aedes verenigingscongres. Ik streef naar een zo snel en eenvoudig mogelijk proces tegen minimale kosten.’

Leningenruil

Het plan is dat collega-corporaties dure leningen van Vestia ruilen met eigen marktconforme leningen. Daarmee wordt de hoge rentelast van Vestia structureel verlaagd met 28 miljoen euro per jaar gedurende 40 jaar. Door het over een lange termijn uit te smeren, worden de kosten voor corporaties over lange tijd verspreid. Tijdens het Aedescongres gingen corporaties in overgrote meerderheid akkoord met het voorstel.