Bob Witjes

Belangenbehartiger
Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak
Bob Witjes

Ik houd me bezig met diverse dossiers rondom huurbeleid en betaalbaarheid, zoals huurtoeslag, (passend) toewijzen, de betaalbaarheidsvisie van Aedes en woonlasten bij verduurzaming. Daarnaast ben ik betrokken bij het Kennisinstituut Volkshuisvesting (KiV). Tot slot ben ik regionaal belangenbehartiger voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.