Woningwet

Liesbeth Spies: ‘Samenleving gebaat bij meer vertrouwen in corporaties’

Als u klikt op de foto, gaat u naar het artikel in Aedes-Magazine.

De Tweede Kamer praat op donderdag 12 december 2019 over de Woningwet. Een mooi moment om Spies te vragen naar haar bevindingen en adviezen. ‘De belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat de wet op hoofdlijnen voldoet; dat corporaties goed zijn in het huisvesten van heel veel mensen. En dat het stelsel weerbaar en stevig is gebleken, ook tijdens de Vestia-affaire’, aldus Spies.

Rode draad

De rode draad in de evaluatie van de commissie-Van Bochove is volgens haar een pleidooi voor iets meer ontspanning, professionaliteit en vertrouwen. ‘Daar is de hele samenleving bij gebaat. Er is te veel kramp in de sector geslopen; bij de corporaties zelf in de eerste plaats en bij de toezichthouder. De aanbevelingen hebben vooral betrekking op: hoe komen we daarvan af.’

Nu wordt volgens Spies eindeloos getoetst wat wel en niet mag. ‘Dat gaat heel ver: van buurtbarbecues en kerstbomen tot een gemeenschappelijke ruimte in een probleemwijk waar jongeren kunnen knutselen aan brommers. Op dit gebied meer op de afwegingsruimte en kennis van corporaties vertrouwen: dat versta ik onder professionaliteit.’

Lokaal maatwerk

Spies pleit ook voor meer lokaal maatwerk. ‘Groningen is echt anders dan Alphen aan den Rijn.’ Op sommige plekken is de woningmarkt overspannen en op andere plekken totaal niet. ‘Dat vraagt om maatwerk; je moet niet heel Nederland in hetzelfde confectiepak willen hijsen. Dat doen we in de koopsector ook niet.’

Woningcorporaties hebben een belangrijke positie in het Klimaatakkoord. Daar moet volgens haar wel wat tegenover staan: ‘Als je de corporaties op pole position wilt, maak je het wel heel erg lastig als je niet voor de woonlastenbenadering durft te kiezen als je bijvoorbeeld rondom gespikkeld bezit zo streng bent. Dan creëer je geen vliegwieleffect.’

Er tekent zich volgens Spies een Kamermeerderheid af voor de aanbevelingen van de commissie. ‘Die loopt alleen niet op alle punten langs de grens coalitie-oppositie. De vraag is dan hoeveel ruimte de coalitie elkaar gunt’, aldus de CDA-politica.