Meerderheid Tweede Kamer wil af van verhuurderheffing

Nieuws Nieuws · 13 december 2019
Expert
Richard Bos
Lobbyist

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van de verhuurderheffing. Onder meer CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP en PvdA pleitten voor het afschaffen van de verhuurderheffing om de fiscale druk op corporaties iets te verlichten. D66 schaarde zich tijdens het debat achter dit verzoek. Minister Van Veldhoven (BZK) wil ondanks toenemende druk uit de Tweede Kamer de verhuurderheffing nog niet afschaffen.

De Tweede Kamer sprak met de minister op donderdag 12 december 2019. Op de agenda stonden twintig brieven over woningcorporaties, de evaluatie van de Woningwet en het Sociaal Huurakkoord. Aedes had samen met de Woonbond, VNG en VTW bij de Tweede Kamer aangedrongen op maatregelen om meer maatwerk mogelijk te maken, meer middeldure huurwoningen te kunnen bouwen en verschillende inkomensgrenzen te hanteren voor alleenstaanden, stellen en gezinnen. 

‘We hebben elkaar keihard nodig’

De minister antwoordde dat corporaties de mensen die net iets meer verdienen ook kunnen huisvesten door gebruik te maken van de vrije ruimte bij het toewijzen van woningen. 

Van Veldhoven: ‘We hebben forse ambities voor nieuwbouw, leefbaarheid en verduurzaming. Corporaties spelen daarbij een belangrijke rol. We hebben elkaar keihard nodig. De korting van een miljard op de verhuurderheffing voor corporaties lost niet alles op, maar helpt wel. Ik wil de sector oproepen om de ruimte die er is samen te benutten en te laten weten waar het knelt, dan gaan we dat samen oplossen.’

De ChristenUnie vroeg om prioriteit te maken van het terugdringen van de vele regels bij de herziening van de Woningwet. 

Belastingdruk

Tweede Kamerleden vroegen ook aandacht voor de oplopende belastingdruk voor woningcorporaties. Nu gaat al ongeveer drie maanden huur naar de Belastingdienst door verschillende heffingen. Dat is geld dat corporaties niet kunnen investeren in meer nieuwbouw van betaalbare woningen en verduurzaming. Huurders moeten daardoor onnodig lang wachten op een nieuw huis of een lagere energierekening.

Een meerderheid in de Tweede Kamer is nu voor afschaffen. De verhuurderheffing blijft als het aan de minister ligt. ‘Afschaffen van de verhuurderheffing betekent een gat op de begroting van 1,7 miljard euro. U kunt het aankaarten bij de begroting als u voor een dekking zorgt.’

De minister gaf aan dat onderzoek naar de verhuurderheffing loopt en dat zij eerst de uitslag wil afwachten voor eventuele aanpassing. Begin volgend jaar komt er nog wel een brief van het kabinet over de gevolgen van ATAD, de maatregel tegen belastingontduiking voor multinationals die ook voor corporaties geldt. 

Markttoets

Om op korte termijn al meer middenhuurwoningen te kunnen bouwen, moet het kabinet de markttoets afschaffen. CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA vroegen daar om. Dat is nodig om de wooncrisis te kunnen aanpakken, gemengde wijken te kunnen bouwen en mensen met een middeninkomen weer zicht op een huis te geven. Voor marktpartijen levert middenhuur doorgaans te weinig rendement op. En corporaties mogen nu geen middenhuurwoningen bouwen. 

Minister Van Veldhoven wil deze markttoets alleen vereenvoudigen tot een verkenning. Het CDA vroeg nog waarom die niet weg kan, of er juridische belemmeringen zijn. Volgens de ChristenUnie kunnen op zijn minst meer projecten worden vrijgesteld. De minister gaat dat voor de Tweede Kamer op een rij zetten en komt hier per brief in het eerste kwartaal van 2020 op terug.

Verkoopregels

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan dat de verkoopregels voor corporaties ernstig verzwaard zouden worden. Ook voor niet-DAEB woningen zou gaan gelden dat die eerst aan de huurder moeten worden aangeboden. De minister antwoordde op vragen van het CDA dat ze nog kritisch gaat kijken of dit echt nodig is. 

Een aantal partijen wil moties indienen en daarom is er begin 2020 een vervolgdebat.