Woningwet

Onderzoekers UvA: Woningwet maakt opgaven corporaties lastiger

Dat schrijven Cody Hochstenbach en Wouter van Gent van de Universiteit van Amsterdam in hun essay Betaalbaar wonen verder weggedrukt: de sociale en ruimtelijke implicaties van de Woningwet 2015. De Woningwet wordt vaak gezien als een reactie op recente schandalen in de corporatiewereld. Maar de wet past volgens hen in ‘een langere lijn van liberaal woonbeleid’ dat erop gericht is de sociale huursector kleiner te maken. ‘Liberaal woonbeleid ziet gereguleerde huur niet als volwaardige vorm van huisvesting, maar als een vangnet voor de laagste inkomens. Eigenwoningbezit is de norm.’

Sociale huur onder druk

Dat beleid heeft consequenties. De sociale huurvoorraad is nu in internationaal opzicht nog relatief groot, maar dat verandert door de strenge inkomensgrens, de verhuurderheffing en door corporaties te beperken in de bouw van middeldure huurwoningen. In de praktijk komt dit al tot uiting in de krimpende corporatievoorraad, schrijven Hochstenbach en Van Gent. Op lange termijn leidt dit tot sterkere concentraties van armoede.

Verhoog inkomensgrens

Hiermee schiet de Woningwet tekort in ‘het aanbieden van betaalbare en kwalitatief hoogwaardige huisvesting, verspreid over meerdere soorten woonmilieus’. Middeninkomens vallen daardoor buiten de boot. ‘Een structurele oplossing is het verhogen van de inkomensgrens voor sociale huur, in combinatie met het vergroten van het aantal sociale huurwoningen.’

Verduurzamingsopgave

Daarnaast pleiten de onderzoekers van de UvA ervoor maatregelen te heroverwegen die de lasten voor woningcorporaties verzwaren, waaronder de verhuurderheffing. Nu knevelt de Woningwet ‘de enorme potentie van de corporatie om huidige en toekomstige uitdagingen in de woningvoorraad aan te pakken’, waaronder de grote verduurzamingsopgave.

Evaluatie Woningwet

De Woningwet wordt momenteel geëvalueerd. De Tweede Kamer debatteert 25 april over voorstellen van de minister voor aanpassing. Aedes wil aanpassingen op een aantal punten, zodat woningcorporaties maximaal kunnen bijdragen aan goed wonen in Nederland. Lees in deze hand-out wat er wat Aedes betreft moet worden aangepast.