Tweede Kamer bespreekt Woningwet

Het Tweede Kamerdebat over de evaluatie van de Woningwet is uitgesteld tot na Prinsjesdag. Het stond eigenlijk gepland voor juni 2019. De nieuwe datum is donderdag 12 december 2019. Aedes, VNG, VTW en Woonbond stuurden samen al wel een brief aan de Kamer, waarin ze aandringen op meer ruimte voor lokaal woonbeleid.

De voorstellen van minister Ollongren (BZK) voor wijziging van de Woningwet wachten dus nog even op bespreking. Het ministerie van Binnenlandse Zaken evalueerde begin dit jaar de wet die sinds 2015 van kracht is. Ook de commissie-Van Bochove maakte in opdracht van Aedes een evaluatie

Lokaal woonbeleid

Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de Woonbond stellen in hun brief aan de Tweede Kamer dat er meer ruimte voor lokaal woonbeleid nodig is. 

‘In Nederland is geen woningmarkt gelijk. De Woningwet kent te stringente landelijke regels met te weinig mogelijkheden om daar lokaal van af te wijken wanneer lokale spelers dat nodig achten. Meer lokaal of regionaal maatwerk kan een bijdrage leveren aan het oplossen van de knelpunten op de woningmarkt.’ Een oplossing is bijvoorbeeld dat partijen lokaal de inkomensgrenzen bepalen voor toegang tot een sociale huurwoning. Of dat corporaties in sommige gebieden ook middeldure huurwoningen mogen bouwen. Lees hier wat Aedes anders wil aan de Woningwet.

Aedes brengt haar standpunten voorafgaand aan het debat op donderdag 12 december 2019 uiteraard opnieuw onder de aandacht van de Tweede Kamer.