Koplopergroep aan de slag met woonruimteverdeling

Nieuws Nieuws · 10 juni 2020

Woningzoekenden moeten makkelijker een huurwoning kunnen vinden, ongeacht waar zij ingeschreven staan. Daar werkt de Koplopergroep woonruimteverdeling aan.

Zij zijn samen aan de slag voor meer regio-overstijgende samenwerking op het gebied van woonruimteverdeling. De Koplopergroep woonruimteverdeling bestaat uit negen samenwerkingsverbanden en een corporatienetwerk, die gezamenlijk weer zo’n 100 woningcorporaties vertegenwoordigen.

In Nederland bestaan momenteel ruim 40 verschillende woonruimteverdeelsystemen. Iemand die wil verhuizen naar een andere regio, ook al ligt deze naast hun huidige woonplaats, moet zich op meerdere plekken inschrijven om te kunnen reageren en moet meerdere websites bezoeken. Hoe toekomstbestendig is dit systeem? Aedes kreeg hierover steeds vaker vragen van stakeholders en is daarom in 2019 een verkenning gestart. Hieruit bleek dat meerdere bestuurders graag stappen wilden zetten naar meer landelijke samenwerking. Op het Aedes-congres van november 2019 is daarom afgesproken dat een Koplopergroep concrete stappen gaat zetten richting meer regio-overstijgende samenwerking, waarbij het belang van de woningzoekende centraal staat.

Stip op de horizon

De koplopergroep heeft een beeld geschetst van hoe een woningzoekende een sociale huurwoning in heel Nederland zou moeten zoeken en vinden:

Een praatplaat met de toekomst woonruimteverdeling in 2030

Woningzoekenden hebben binnen tien jaar gemakkelijk inzicht in het landelijke aanbod van sociale huurwoningen in Nederland. Daarbij kunnen ze makkelijker naar een woning buiten de eigen regio verhuizen, een landelijke inschrijving waar opgebouwde rechten in worden opgenomen helpt hierbij. Transparantie, keuzevrijheid, gebruiksvriendelijkheid, lage en uniforme kosten staan voorop. Daar werkt de Koplopergroep naartoe.

Adrie Tukker, directeur-bestuurder bij Lek en Waard Wonen en voorzitter Woongaard: ‘Wie op zoek is naar een sociale huurwoning, is gebonden aan een bepaalde regio, terwijl iemand die de middelen heeft om op de particuliere markt te huren of een huis te kopen, kan zoeken in elke regio. Met een landelijk woonruimteverdeelsysteem heffen we dat onderscheid op en bieden we woningzoekenden optimale keuzevrijheid.’ 

Bram Lipsch, directeur-bestuurder bij Jutphaas Wonen en voorzitter Stichting woonruimteverdeling regio Utrecht: ‘Door het belang van de woningzoekenden voorop te zetten en nauw samen te werken binnen één woonruimteverdeelsysteem, nemen we veel belemmeringen weg. Een woningzoekende kan dan met één inschrijving toegang krijgen tot het totale aanbod van huurwoningen.’

De koplopergroep:

 • Woonkeus Stedendriehoek 
 • Woongaard – Rivierengebied 
 • Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU) 
 • Huiswaarts – Food Valley regio 
 • Klik voor Wonen – West Brabant 
 • Woonkeus Drechtsteden 
 • Zuidwest Wonen – Zeeland
 • Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR)
 • Maaskoepel – regio Rotterdam (aangesloten na de zomer)
 • Stichting Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland (SVNK)
 • Sociale verhuurders Haaglanden (SVH)

Lijkt het u interessant om aan te sluiten? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Pieter Schipper via [email protected].

Landelijke Monitor Woonruimteverdeling

In 2018 heeft Aedes daarnaast het initiatief genomen voor een Landelijke Monitor Woonruimteverdeling. De monitor geeft woningzoekenden inzicht in hun kansen op een woning en wachttijden. Corporaties en gemeenten kunnen met de monitor ontwikkelingen in beeld brengen en vergelijken met andere regio’s. Dat helpt bij betere woonvisies en prestatieafspraken. Ook biedt de monitor kansen voor een betere regionale samenwerking. 

We zijn met een pilot gestart en hebben deze vervolgens uitgebreid. Ruim 200 corporaties hebben hier op gereageerd. Een eerste conceptversie van de monitor verwachten we na de zomer met de koplopergroep te bespreken.