Verkenning landelijke samenwerking bij woonruimteverdeling

Nieuws Nieuws · 12 februari 2019
Expert
Barbara Mossinkoff
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

De meeste woningcorporaties werken regionaal samen bij woonruimteverdeling. Op een eigen website worden woningen aangeboden en kunnen woningzoekenden hier op reageren. Hiervoor zijn vaak aparte organisaties ingericht. Is deze regionale versnippering toekomstbestendig? Aedes verkent komende tijd samen met haar leden of meer landelijke samenwerking mogelijk is en onder welke voorwaarden.

Uit eerste gesprekken met leden eind 2018 blijkt dat zij open staan voor meer samenwerking. Een samenwerking die mogelijk klantvriendelijker voor woningzoekenden is en mogelijk ook kostenvoordelen met zich meebrengt. De komende tijd onderzoekt Aedes daarom de volgende vragen:

  • Wat vinden corporaties van meer samenwerking bij woonruimteverdeling? Wat is mogelijk om landelijk te organiseren en wat moet lokaal/regionaal bepaald blijven worden? Directeur-bestuurder hebben hierover reeds een digitale enquête ontvangen. Zij kunnen reageren tot 27 februari 2019.  
  • Wat zijn de mogelijke financiële voordelen van meer samenwerking?
  • Welke voor- en nadelen zijn er voor woningzoekenden bij meer samenwerking tussen woningcorporaties bij woonruimteverdeling?
  • Hoe kijken belangrijke partners zoals de Woonbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties tegen meer samenwerking aan?

De uitkomsten van deze verkenningen en eventuele vervolgstappen worden gedeeld en besproken in de vereniging. Voor meer informatie over dit traject kunt u contact opnemen met Barbara Mossinkoff ([email protected]).

Landelijke monitor woonruimteverdeling

Aedes is daarnaast met een pilot ‘Landelijke monitor woonruimteverdeling’ gestart. Daarmee willen wij een beter beeld krijgen van de wachttijden, slaagkansen en ontwikkelingen in de verschillende regio’s en die onderling kunnen vergelijken. Wij vragen nu uw hulp om de pilot verder te ontwikkelen. Dat kunt u doen door als corporatie en/of regio mee te doen met de monitor. Interesse? Mailt u die dan naar Rob Ravestein via [email protected].