Verkenning samenwerking bij woonruimteverdeling: praat verder mee!

Nieuws Nieuws · 23 april 2019
Expert
Barbara Mossinkoff
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Aedes gaat door met het verkennen van verdere samenwerking bij woonruimteverdeling. De sector is echter wel verdeeld. Dat blijkt uit de enquête die Aedes in februari onder corporatiebestuurders verspreidde. Deze ledenenquête is onderdeel van de bredere verkenning, waaronder ook de perspectieven van stakeholders en woningzoekenden, naar meer samenwerking bij woonruimteverdeling.

Aedes is deze verkenning gestart omdat steeds vaker door corporaties en stakeholders gevraagd werd hoe toekomstbestendig het huidige woonruimteverdeelsysteem is.

Resultaten van de enquête samenwerking bij woonruimteverdeling

In de enquête is gevraagd wat corporaties vinden van meer samenwerking bij woonruimteverdeling. Wat kunnen we landelijk organiseren en wat moet lokaal/regionaal bepaald blijven worden? Van de 285 bestuurders die de enquête ontvingen vulden 171 bestuurders de vragenlijst is. Belangrijkste conclusies van de enquête:

  • Ongeveer een derde van de corporaties, vooral de grotere, vinden dat de huidige organisatie van woonruimteverdeling beter kan en staan open voor meer  samenwerking.  
  • Voordeel behalen voor woningzoekenden is voor corporaties de belangrijkste reden om meer samen te willen werken.
  • Ongeveer een kwart van de corporaties vindt de huidige organisatie van woonruimteverdeling in regio’s prima en staat niet open voor landelijke samenwerking.
  • Tweederde van de respondenten geeft aan voorstander te zijn om de mogelijkheden naar meer samenwerking te onderzoeken.
  • Corporaties willen beleidsmatige keuzes lokaal of regionaal kunnen blijven bepalen zoals wie er voorrang krijgt en of er toegewezen wordt met loting.
  • Veel corporaties zien voordeel in een eenduidige manier van inschrijven, gelijke communicatie over het woningaanbod en één website met alle huurwoningen.

Landelijke monitor woonruimteverdeling

Aedes is daarnaast met de ‘Landelijke monitor woonruimteverdeling’ gestart. Doel is een beter beeld krijgen van de wachttijden, slaagkansen en ontwikkelingen in de verschillende regio’s en deze onderling vergelijkbaar te maken. Op dit moment hebben 175 corporaties met bijna 75 procent van het totaal aantal corporatiewoningen zich hiervoor aangemeld.