Vervolgtraject meer samenwerking bij woonruimteverdeling

Nieuws Nieuws · 17 juni 2022
Expert
Pieter Schipper
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Aedes zet samen met de Koplopergroep woonruimteverdeling stappen om te komen tot meer landelijke samenwerking bij woonruimteverdeling. Een logische volgende stap is nu een platform dat alle sociale huurwoningen op 1 plek toont: een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem.

De komende periode staat in het teken van het ontwerpen en bouwen van het nieuwe platform. Hiervoor werkt Aedes samen met de softwareleveranciers van woonruimteverdeelsystemen. Verder blijft de koplopergroep andere belangrijke stakeholders zoals BZK, VNG, de Woonbond en IPO betrekken.

Afgelopen 2 jaar heeft de koplopergroep onderzoek gedaan en de corporaties binnen hun achterban geïnformeerd: wat betekent landelijke woonruimteverdeling en wat levert het op voor de woningzoekenden én de corporaties? Zo heeft de koplopergroep een Proof of Concept laten maken, waarbij is gekeken naar de behoefte van woningzoekenden. Ook is gekeken naar het effect van meer samenwerking op de verhuisbewegingen.

Waarom meer samenwerking bij woonruimteverdeling?

Wie op zoek is naar een sociale huurwoning, is gebonden aan een bepaalde regio, terwijl iemand die de middelen heeft om op de particuliere markt te huren of een huis te kopen, kan zoeken in elke regio. Met een landelijk woonruimteverdeelsysteem heffen we dat onderscheid op en bieden we woningzoekenden optimale keuzevrijheid.

‘Vanuit het oogpunt van een woningzoekende is het natuurlijk ideaal als hij zich maar 1 keer hoeft in te schrijven. Zeker voor mensen die rond de regiogrenzen wonen, zie ik grote voordelen’, licht Annemarieke van Ettinger van Maaskoepel (regio Rotterdam) haar deelname aan de koplopergroep toe. Maar ze voegt daaraan wel direct een nuance toe: ‘met een woonruimteverdeelsysteem los je de wooncrisis niet op. Als je een woningzoekende de mogelijkheid geeft in heel Nederland te reageren op woningen, dan moet je die woningen wel kunnen aanbieden.’ Van Ettinger ziet een landelijk woonruimteverdeelsysteem dan ook als onderdeel van het totale verhaal.

Gezamenlijk platform

Met de Proof of Concept is er een goed beeld van hoe een gezamenlijk platform eruit kan zien, welke functionaliteiten gewenst zijn en wat daarvoor nodig is. Gesprekken met woningzoekenden, experts en onderzoek naar de technische haalbaarheid vormden de basis hiervoor.

Die demowebsite beviel zo goed dat de koplopergroep heeft besloten om daadwerkelijk een website te laten bouwen waarop woningzoekenden het aanbod kunnen vinden van alle deelnemende regio’s. In overleg met de softwareleveranciers van woonruimteverdeling is besloten om het platform ook te voorzien van een inschrijffunctie; zodat woningzoekenden zich op 1 plek voor meerdere regio’s tegelijk kunnen inschrijven, tegen 1 tarief en met 1 login.

Onderzoek naar verhuizingen

Een aantal corporaties en gemeenten aarzelt om mee te werken aan een gezamenlijk platform, onder andere omdat zij bang zijn dat verhuisbewegingen van de ene naar de andere regio te eenzijdig zullen zijn. De koplopergroep heeft onderzoek gedaan naar verhuisbewegingen bij regio’s die meer zijn gaan samenwerken. De belangrijkste conclusies zijn:

  • Het aantal verhuisbewegingen neemt toe door samenwerking. Woningzoekenden vinden daardoor sneller een woning die passend is voor hun situatie.
  • Er is geen sprake van eenzijdige verhuisbewegingen van de ene naar de andere regio, bijvoorbeeld van de stad naar plattelandskernen of andersom.
  • Woningzoekenden gaan niet opeens veel verder verhuizen, vaak gaan ze naar een naburige gemeente als ze voor een andere regio kiezen. We kunnen niet overzien hoe dat zal zijn als alle corporaties in Nederland gebruikmaken van een gezamenlijk platform.
Kijk ook eens bij

Position paper

Een landelijke woonruimteverdeling betekent niet dat gemeenten geen voorwaarden meer kunnen stellen. Zij houden de mogelijkheid om bijvoorbeeld starters met voorrang in de eigen gemeente te huisvesten.

De koplopergroep heeft alle voordelen én zorgen overzichtelijk bij elkaar gezet in de position paper Waarom meer samenwerken bij woonruimteverdeling? Hiermee kun je het gesprek aangaan met stakeholders.

Op de bijbehorende praatplaat staan alle voordelen beknopt op een rij.

Kijk ook eens bij

In het kort: wat staat er komende periode te gebeuren?

  • De koplopergroep laat een website ontwerpen en bouwen met het woningaanbod en een inschrijffunctie. De ambitie is dat woningzoekenden tegen 1 tarief in een zo groot mogelijk gebied kunnen reageren op woningen.
  • De koplopergroep blijft belangrijke stakeholders zoals BZK, VNG, De Woonbond en IPO betrekken.
  • De koplopergroep richt een panel voor woningzoekenden op samen met De Woonbond.
  • De koplopergroep informeert over en betrekt corporaties bij alle ontwikkelingen gedurende dit jaar. 
  • De koplopergroep ontwikkelt en lanceert de monitor landelijke woonruimteverdeling.

Lijkt het u interessant om aan te sluiten? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Pieter Schipper via [email protected].