Vervolgtraject meer samenwerking bij woonruimteverdeling

Nieuws Nieuws · 15 december 2021
Expert
Pieter Schipper
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Aedes zet samen met de Koplopergroep woonruimteverdeling al enige tijd stappen om te komen tot meer landelijke samenwerking bij woonruimteverdeling. Een logische volgende stap is nu een platform dat alle sociale huurwoningen op één plek toont: een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem.

De komende periode onderzoekt Aedes de mogelijkheden hiertoe samen met de 3 grote softwareleveranciers van woonruimteverdeelsystemen: Embrace, WoningNet en ZIG. Verder blijft de koplopergroep andere belangrijke stakeholders zoals BZK, VNG, de Woonbond en IPO betrekken.

Afgelopen 2 jaar heeft de koplopergroep het bewustzijn bij corporaties binnen hun achterban vergroot: wat is een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem en wat levert het op voor de woningzoekenden én de corporaties? Zo heeft de koplopergroep vorig jaar een Proof of Concept laten maken, waarbij is gekeken naar de behoefte van woningzoekenden. Ook is gekeken naar het effect van meer samenwerking op de verhuisbewegingen.

Waarom meer samenwerking bij woonruimteverdeling?

Adrie Tukker, directeur-bestuurder bij Lek en Waard Wonen: ‘Wie op zoek is naar een sociale huurwoning, is gebonden aan een bepaalde regio, terwijl iemand die de middelen heeft om op de particuliere markt te huren of een huis te kopen, kan zoeken in elke regio. Met een landelijk woonruimteverdeelsysteem heffen we dat onderscheid op en bieden we woningzoekenden optimale keuzevrijheid.’

‘Vanuit het oogpunt van een woningzoekende is het natuurlijk ideaal als hij zich maar één keer hoeft in te schrijven. Zeker voor mensen die rond de regiogrenzen wonen, zie ik grote voordelen’, licht Annemarieke van Ettinger van Maaskoepel (regio Rotterdam) haar deelname aan de koplopergroep toe. Maar ze voegt daaraan wel direct een nuance toe: ‘met een woonruimteverdeelsysteem los je de wooncrisis niet op. Als je een woningzoekende de mogelijkheid geeft in heel Nederland te reageren op woningen, dan moet je die woningen wel kunnen aanbieden.’ Van Ettinger ziet een landelijk woonruimteverdeelsysteem dan ook als onderdeel van het totale verhaal.

Gezamenlijk platform

Met de Proof of Concept is er een goed beeld van hoe een gezamenlijk platform eruit kan zien, welke functionaliteiten gewenst zijn en wat daarvoor nodig is. Gesprekken met woningzoekenden, experts en onderzoek naar de technische haalbaarheid vormden de basis hiervoor. Die demowebsite beviel zo goed dat de koplopergroep heeft besloten om als pilot een dergelijk platform echt te gaan ontwikkelen, als eerste stap naar mogelijk een landelijk platform. Komende periode onderzoeken we of hiervoor een samenwerking met de 3 eerdergenoemde softwareleveranciers mogelijk is.

Onderzoek naar verhuizingen

Een aantal corporaties en gemeenten aarzelt om mee te werken aan een gezamenlijk platform, onder andere omdat zij bang zijn dat verhuisbewegingen van de ene naar de andere regio te eenzijdig zullen zijn. De koplopergroep heeft onderzoek gedaan naar verhuisbewegingen bij regio’s die meer zijn gaan samenwerken. De belangrijkste conclusies zijn:

  • Het aantal verhuisbewegingen neemt toe door samenwerking. Woningzoekenden vinden daardoor sneller een woning die passend is voor hun situatie.
  • Woningzoekenden gaan niet opeens veel verder verhuizen, vaak gaan ze naar een naburige gemeente als ze voor een andere regio kiezen. We kunnen niet overzien hoe dat zal zijn als alle corporaties in Nederland gebruikmaken van een gezamenlijk platform.
  • Er is geen sprake van eenzijdige verhuisbewegingen van de ene naar de andere regio, bijvoorbeeld van de stad naar plattelandskernen of andersom.

Volgende stap op basis van deze conclusies is het uitvoeren van een experiment met de overdracht van opgebouwde rechten, zoals inschrijfduur. Zodra er geschikte projecten zijn wil de koplopergroep samen met gemeenten en regio’s een dergelijk experiment uitvoeren. Dan kunnen huurders, naast het zoeken van woningen in verschillende regio’s via 1 platform, ook hun opgebouwde rechten in meerdere regio’s inzetten. Verhuizen naar een andere regio, bijvoorbeeld voor een nieuwe baan, wordt daardoor gemakkelijker.

Kijk ook eens bij

In het kort: wat staat er komende periode te gebeuren?

  • De koplopergroep verkent met softwareleveranciers mogelijkheden van samenwerken aan een landelijk platform.
  • De koplopergroep blijft belangrijke stakeholders zoals BZK, VNG, De Woonbond en IPO betrekken.
  • De koplopergroep richt een panel voor woningzoekenden op samen met De Woonbond.
  • De koplopergroep informeert over en betrekt corporaties bij alle ontwikkelingen gedurende dit jaar. Binnenkort publiceert de koplopergroep hiervoor een Position paper.
  • De koplopergroep ontwikkelt en lanceert de monitor landelijke woonruimteverdeling.

Lijkt het u interessant om aan te sluiten? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Pieter Schipper via [email protected].