Woontop Nederland

Op persoonlijke uitnodiging

donderdag 29 februari 2024 12:00 - 19:00
Madurodam Den Haag

Partners in Wonen Uitvoeringsagenda Wonen

Ondanks nieuw beleid, nieuwe wetsvoorstellen, Woondeals en Prestatieafspraken gaat het niet goed met de uitvoering van de Nationale Prestatieafspraken. Dat komt doordat de randvoorwaarden die we in de Actieagenda Wonen formuleerden slechts ten dele zijn vervuld en doordat het investeringsklimaat sterk is verslechterd.

Daarom hebben we opnieuw de handen ineengeslagen en hebben we gezamenlijk in de Uitvoeringsagenda Wonen vastgelegd wat wij kunnen en willen doen om wel jaarlijks 100.000 toekomstbestendige woningen te realiseren. En wat we daarvoor van het Rijk nodig hebben.

Tijdens de Woontop presenteren we de Uitvoeringsagenda Wonen en willen we met de landelijke politiek en genodigden in gesprek over hoe we deze afspraken overal in het land succesvol tot uitvoering kunnen brengen. 

Programma

vanaf 12.00 uur Inlooplunch

12.30 - 14.30 uur

 • Presentatie Uitvoeringsagenda Wonen
 • De uitvoering aan zet door Jeanet van Antwerpen (Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur)
 • Gesprek aan de hand van praktijkcasussen Deventer en Haarlem
 • ondertekening Uitvoeringsagenda Wonen

pauze

15.00 - 17.00 uur

 • Blik op de toekomst van de woningmarkt door prof Peter Boelhouwer
 • Reflectie en discussie met aanwezigen 
 • Yora Rienstra zoekt een huis
 • Aanbieding Uitvoeringsagenda Wonen aan politiek
 • Blik op de toekomst - afronding
   

Organisatie Woontop

De genodigden zijn op persoonlijke titel uitgenodigd door de 12 organiserende partijen: Aedes, Bouwend Nederland, G4, IPO, IVBN, Neprom, NVM, Vastgoed Belang, Vereniging Eigen Huis, VNG, WoningBouwersNL en de Woonbond.