Lilian van Zandbrink

Coördinator ledenbinding
Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak
Lilian van Zandbrink

Als secretaris steek ik samen met het bestuur van het MKW Platform voor Middelgrote en Kleine Woningcorporaties de handen uit de mouwen. Het draait om verenigingsmanagement in optima forma. Dat wil zeggen ledenbinding via diverse bijeenkomsten, in- en externe belangenbehartiging en sectorontwikkeling. We ontwikkelden het MKW traineeprogramma i.s.m. Plateau, een leergang voor bestuurders i.s.m. Tias en een verkenning naar eigentijdse samenwerkingsvormen. Meer informatie op het www.mkw-platform.nl.