Bart de Jonge

Belangenbehartiger
Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak
Bart de Jonge

Ik ben actief als belangenbehartiger op het gebied van juridische zaken en daarnaast als regiobelangenbehartiger in regio Noord-Nederland.