Woningcorporaties: Volkshuisvesting als basis voor bestaanszekerheid

Wat speelt er?

Aedes-Magazine 2/2024 - Participatie: een stem voor bewoners

Bewoners betrekken bij plannen en projecten kan formeel en informeel. Dat begint met echt luisteren, zegt Susanne Stouten van KWH. Juist ook naar de mensen die je moeilijk verstaat, benadrukt...

Uitgelicht

Cover Aedes-Magazine 2 2024

Nieuws 15 jul 2024

Personeelswisselingen op directie- en managementniveau binnen de vereniging. Heb je informatie of suggesties...

In de 35 regionale woondeals hebben corporaties afspraken gemaakt over de versnelling van woningbouw. Die...

Nieuws 15 jul 2024

Op deze pagina vind je recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn 4 weken...

Nieuws 11 jul 2024

Op 9 juli kwamen de vernieuwde veerkrachtkaarten online. Grootste verandering dit keer  is dat de onderliggende...

Ontwikkeling huurverhoging ten opzichte van inflatie en CAO-ontwikkeling

Wist je dat?

Corporaties de huurverhoging nodig hebben voor onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw? De huren van woningen van woningcorporaties gaan op 1 juli gemiddeld met 5,1% omhoog, iets onder de wettelijk toegestane huurverhoging van 5,3%. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 161 woningcorporaties. Daarmee stijgen de huren gemiddeld 0,7% minder dan de gemiddelde loonontwikkeling, die steeg in 2023 gemiddeld met 5,8%.

Waaraan kun je deelnemen?

22 jul
Online evenement

Lees meer over

Aedes-benchmark
29 jul
Online evenement

Lees meer over

Aedes-benchmark
5 aug
Online evenement

Lees meer over

Aedes-benchmark

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.