'Een thuis voor iedereen' is kerntaak van corporaties

Vrouw op flatgalerij

Hoe zit het nu met … de hoogte van de huren?

Hoe komt de huurprijs van een woning tot stand? Lees het in dit artikel.

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.