Woningbouwproductie corporaties weer toegenomen

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Infographic van de Aedes-benchmark die aantal verhuureenheden nieuwbouw en de stichtingskosten laat zien

Wist je dat?

Woningcorporaties bouwden in 2020 15.199 nieuwe woningen. Dat is 14% meer dan in 2019. De kosten om een huis te bouwen namen met 13% toe in vergelijking met het jaar ervoor. Corporaties hebben de ambitie om de woningbouwproductie de komende jaren fors verder te verhogen.

Wat staat er in Aedes-Magazine?

Koen Straver portret voor een rode muur

Energiearmoede

4  minuten leestijd