Label E, F en G-woningen voorrang bij verduurzamen

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Deze infographic laat de resultaten zien van de Aedes-benchmark op het gebied van duurzaamheid

Wist je dat?

Corporaties halen volgens de prognose van de Aedes-benchmark eind 2021 gemiddeld energielabel B. Daarmee komen ze de toezeggingen uit het Energieakkoord na. Ook zijn dit jaar de investeringen in verduurzaming toegenomen. Dit laat zien dat woningcorporaties fors inzetten op verduurzaming. 

Wat staat er in Aedes-Magazine?

Koen Straver portret voor een rode muur

Energiearmoede

4  minuten leestijd