Partners woningbouw: ‘Uitvoering moet beter en sneller’

Wat speelt er?

Jongen met rugzak op fiets passeert bouwterrein
Nieuws

Nieuws · 19 februari 2024

Het aantal bouwvergunningen voor woningcorporaties neemt toe, in afwijking van de neergaande lijn van het totaal aantal bouwvergunningen. Bijna één van de 4 vergunningen (23%) is nu een huurwoning...

Jessica van Eijs
Nieuwbouw

Assetmanagement is een veelzijdig vakgebied dat doorwerkt in verschillende afdelingen van een woningcorporatie. Om...

Nieuws

Nieuws · 1 mrt 2024

De Uitvoeringsagenda die Aedes met 11 organisaties heeft opgesteld geeft het volgende kabinet de bouwstenen om...

Nieuws

Nieuws · 1 mrt 2024

De infrastructuur moet op orde zijn om nieuwe huizen te kunnen bouwen, energievoorzieningen aan te kunnen leggen en...

Nieuws

Nieuws · 1 mrt 2024

Per 1 juli 2023 trad de Wet goed verhuurderschap in werking. Met deze wet zijn algemene gedragsnormen voor...

compliatie KvW

Waar kan ik wonen?

Er is een wooncrisis. Te veel mensen zijn op zoek naar een (andere) woning. Corporaties werken dag in dag uit voor hun huurders en de vele woningzoekenden. Met deze videoreeks geven we hen een gezicht en stem.

Waaraan kun je deelnemen?

4 mrt
Van der Valk, Amersfoort
Vereniging
6 mrt
Online evenement
Verduurzaming
7 mrt
Cursus- en vergadercentrum Domstad
Verduurzaming

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Wat staat er in Aedes-Magazine?