10e Aedes-benchmark: Corporaties versnellen aanpak E,F,G labels

Wat speelt er?

Meisje fietst langs rijtjeswoningen
Nieuws

Nieuws · 24 november 2023

Het kabinet blijft van plan om de middenhuur te reguleren. Dat schrijft minister De Jonge op 9 november in een brief over het wetsvoorstel betaalbare huur aan de Tweede Kamer. Helaas wordt de wet...

Bob Witjes
Job Borggreve
Huurbeleid en betaalbaarheid
Middenhuur
Nieuws

Nieuws · 28 nov 2023

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn vastgelopen. De vakbonden zullen de komende periode actie gaan voeren....

Persbericht

Persbericht · 28 nov 2023

Corporaties voeren hun investeringen in verduurzaming op. Bijna 40% van de corporatiewoningen heeft energielabel A...

Nieuws

Nieuws · 28 nov 2023

Niet eerder gaven zoveel huurders -ruim 450.000- hun mening over de dienstverlening van corporaties en de ervaren...

Nieuws

Nieuws · 28 nov 2023

In 2022 bouwden corporaties 16.015 nieuwe woningen. Dat is iets minder dan in 2021 toen er 16.925 woningen bijkwamen...

compliatie KvW

Waar kan ik wonen?

Te veel mensen zijn op zoek naar een (andere) woning. Daarom deze campagne. Om woningzoekenden en huurders een gezicht en stem te geven, mensen voor wie corporaties dag in dag uit werken

Waaraan kun je deelnemen?

29 nov
30 nov
Liv inn Hilversum
Ouderenhuisvesting
30 nov
Online evenement
Verduurzaming

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Wat staat er in Aedes-Magazine?