Kabinet: vervroeg eenmalige huurverlaging voor minima

Leefbaarheid WoOn2021

WoOn2021: corporaties investeren in leefbaarheid

Tot 2030 investeren corporaties jaarlijks € 75 miljoen extra in leefbare wijken en buurten. Je leest er over in de Nationale Prestatieafspraken.

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.