De Nationale Prestatieafspraken op hoofdlijnen

Woon21 zonnepanelen

WoOn2021: extra investeren in zonnepanelen

Veel corporatiewoningen hebben inmiddels zonnepanelen. Dat aantal moet verder omhoog! Woningcorporaties gaan hierin extra investeren. Zo is afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken.

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.