Aedes: Verhogen huurtoeslag noodzakelijke bijdrage aan bestaanszekerheid

Wat speelt er?

miljoenennota 2024
Nieuws

Nieuws · 19 september 2023

Het kabinet presenteerde dinsdag 19 september 2023 de Rijksbegroting voor 2024 met daarin een pakket maatregelen om de koopkracht van met name kwetsbare huishoudens te verbeteren. Zo verhoogt het...

Richard Bos
Politiek

Woningcorporatie Ymere heeft woningen in zo’n 830 VvE’s. Hoe gaan zij te werk bij de verduurzaming van de woningen...

Nieuws

Nieuws · 26 sep 2023

Neem maatregelen die woningcorporaties helpen om sneller meer huizen te bouwen, zowel sociale huurwoningen als...

Nieuws

Nieuws · 26 sep 2023

Op deze pagina vind je recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn 4 weken...

Aedes stuurt geregeld brieven naar de Tweede Kamer om alles rondom wonen en bouwen prominenter op de kaart zetten...

Vrouw opent keukenraam

Hoe zit het met... vocht en schimmel?

Corporaties investeren steeds meer in onderhoud en verduurzaming van de woningen. Desalniettemin zijn er ook woningen waar nog problemen zijn, zoals vocht en schimmel. De oorzaak daarvan ligt niet alleen in het onderhoud van de woning maar ook in de oorspronkelijke techniek en in het gedrag van de bewoners.

Waaraan kun je deelnemen?

29 sep
4 okt
Carlton President Hotel Utrecht
Schulden en huisuitzettingen

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Wat staat er in Aedes-Magazine?