Wat zijn de succesfactoren voor versnelling nieuwbouw

Deze grafiek toont de ontwikkeling huurverhoging ten opzichte van inflatie

Wist je dat?

Woningcorporaties de huurverhoging in 2023 beperken? De gemiddelde huurverhoging is 2,4%. Dat is 0,2% lager dan de wettelijk toegestane huuraanpassing. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête van Aedes onder 192 corporaties. Ook gaat de huur van 30% van de huishoudens flink omlaag. Zij krijgen een eenmalige huurverlaging van gemiddeld € 58.

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.