10e Aedes-benchmark: Corporaties versnellen aanpak E,F,G labels

Wat speelt er?

Meisje fietst langs rijtjeswoningen
Nieuws

Nieuws · 24 november 2023

Het kabinet blijft van plan om de middenhuur te reguleren. Dat schrijft minister De Jonge op 9 november in een brief over het wetsvoorstel betaalbare huur aan de Tweede Kamer. Helaas wordt de wet...

Bob Witjes
Job Borggreve
Huurbeleid en betaalbaarheid
Middenhuur

Met het friendscontract kunnen woningcorporaties snel meer woonruimte bieden voor alleenstaanden en vriendengroepen...

Wist je dat het in de praktijk lastig blijkt voor huurders om goed inzicht te krijgen in de status bij onderhoud? En...

Nieuws

Nieuws · 28 nov 2023

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn vastgelopen. De vakbonden zullen de komende periode actie gaan voeren....

Persbericht

Persbericht · 28 nov 2023

Corporaties voeren hun investeringen in verduurzaming op. Bijna 40% van de corporatiewoningen heeft energielabel A...

compliatie KvW

Waar kan ik wonen?

Te veel mensen zijn op zoek naar een (andere) woning. Daarom deze campagne. Om woningzoekenden en huurders een gezicht en stem te geven, mensen voor wie corporaties dag in dag uit werken

Waaraan kun je deelnemen?

7 dec
Online evenement
Nieuwbouw
7 dec
Online evenement
Brandveiligheid
7 dec
Colour Kitchen
Schulden en huisuitzettingen

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Wat staat er in Aedes-Magazine?