Meer middenhuurwoningen mogelijk door gebruik waarborgstelsel

Wat speelt er?

Ondertekening digiDeal DICO-standaard
Nieuws

Nieuws · 18 april 2024

De DICO-standaard voor digitale gegevensuitwisseling werkt goed en diverse ketenpartijen in de bouw- en technieksector gebruiken deze al. Maar DICO kan nog veel breder worden ingezet, ook...

Sander Middendorp
Datastandaarden
Nieuws

Nieuws · 19 apr 2024

Zo’n 1.000 corporatieprofessionals kwamen richting Omnisport Apeldoorn om te netwerken, inspiratie op te doen en...

Nieuws

Nieuws · 19 apr 2024

‘Haal die drempels weg’, dat is kort gezegd de boodschap van Esther Vergeer, paralymisch kampioen en chef de mission...

Nieuws

Nieuws · 19 apr 2024

Aedes doet, samen met partners, een oproep om snel concrete actie te ondernemen op de funderingsproblematiek en...

Nieuws

Nieuws · 19 apr 2024

Het huurbeleid van de corporaties zorgt voor een verbeterde huurquote. Hierdoor zijn huurders dit jaar een kleiner...

Man op ladder die spouwmuur isoleert

Hoe zit het met… woningen met E-, F- en G-labels?

In 2050 moeten alle woningen in Nederland zijn losgekoppeld van het aardgas. Dat kan alleen als woningen goed zijn geïsoleerd. Met het afschaffen van de verhuurderheffing is er geld beschikbaar om woningen met een slecht energielabel (EFG-label) versneld te isoleren. Dat is hard nodig, want bij deze woningen valt de meeste winst te behalen. 

Waaraan kun je deelnemen?

22 apr
Online evenement
Informatiebeveiliging en privacy
22 apr
Online evenement
Financieel stelsel
Middenhuur
Nieuwbouw
24 apr
geWOONhout
Nieuwbouw
Verduurzaming

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Wat staat er in Aedes-Magazine?