Woningcorporaties: Volkshuisvesting als basis voor bestaanszekerheid

Wat speelt er?

Uitgelicht

Wet betaalbare huur van kracht sinds 1 juli: wat is er anders?

De Wet betaalbare huur is aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer en sinds 1 juli 2024 van kracht.  Het nieuwe WWS(O) is ook ingegaan op die datum. Het verplicht meesturen van de WWS-...

Jong stel op de bank met verhuisdozen op de voorgrond

Nieuws 24 jul 2024

Op deze pagina vind je recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn 4 weken...

Nieuws 23 jul 2024

Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) gaat de financiële verantwoording over de...

Nieuws 18 jul 2024

Vandaag heeft het Europese Parlement Ursula von der Leyen herbenoemd als voorzitter van de Europese Commissie...

Nieuws 17 jul 2024

Wil je als woningcorporatie flexwoningen bouwen? Dan kun je op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Het...

Ontwikkeling huurverhoging ten opzichte van inflatie en CAO-ontwikkeling

Wist je dat?

Corporaties de huurverhoging nodig hebben voor onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw? De huren van woningen van woningcorporaties gaan op 1 juli gemiddeld met 5,1% omhoog, iets onder de wettelijk toegestane huurverhoging van 5,3%. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 161 woningcorporaties. Daarmee stijgen de huren gemiddeld 0,7% minder dan de gemiddelde loonontwikkeling, die steeg in 2023 gemiddeld met 5,8%.

Waaraan kun je deelnemen?

29 jul
Online evenement

Lees meer over

Aedes-benchmark
5 aug
Online evenement

Lees meer over

Aedes-benchmark
27 aug
Van der Valk Eindhoven-Best

Lees meer over

Financieel stelsel
Nationale Prestatieafspraken

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.