Aedes: Verhogen huurtoeslag noodzakelijke bijdrage aan bestaanszekerheid

Wat speelt er?

miljoenennota 2024
Nieuws

Nieuws · 19 september 2023

Het kabinet presenteerde dinsdag 19 september 2023 de Rijksbegroting voor 2024 met daarin een pakket maatregelen om de koopkracht van met name kwetsbare huishoudens te verbeteren. Zo verhoogt het...

Richard Bos
Politiek

De Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) en Aedes hebben een handreiking opgesteld ter verduidelijking...

Nieuws

Nieuws · 22 sep 2023

Personeelswisselingen op directie- en managementniveau binnen de vereniging. Heb je informatie of suggesties...

Nieuws

Nieuws · 21 sep 2023

Reserveer alvast donderdag 18 april 2024 in je agenda. Dan vindt de Aedes-corporatiedag 2024 plaats. Dit jaar houden...

In Zaanstad levert Parteon begin 2024 een nieuw appartementencomplex op met onder meer 47 gelijkvloerse...

Vrouw opent keukenraam

Hoe zit het met... vocht en schimmel?

Corporaties investeren steeds meer in onderhoud en verduurzaming van de woningen. Desalniettemin zijn er ook woningen waar nog problemen zijn, zoals vocht en schimmel. De oorzaak daarvan ligt niet alleen in het onderhoud van de woning maar ook in de oorspronkelijke techniek en in het gedrag van de bewoners.

Waaraan kun je deelnemen?

25 sep
Online evenement
Verduurzaming
26 sep
Online evenement
Nieuwbouw
Opdrachtgeverschap en inkoop
29 sep

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Wat staat er in Aedes-Magazine?