De Nationale Prestatieafspraken op hoofdlijnen

Banner huurstijging WoOn2021

WoOn2021: verschillen tussen vrije en sociale huursector worden groter

De huren bij corporaties namen in 3 jaar tijd toe met 7%. Tegelijkertijd stegen de huren van particuliere verhuurders in diezelfde periode maar liefst met 31%. Afspraken over huurbeleid staan in de Nationale Prestatieafspraken.

De branchevereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.