Aedes-forecast

De Aedes-forecast helpt corporaties in beeld te brengen in hoeverre de ambities worden omgezet in plannen, zowel op regionaal en provinciaal, als op landelijk niveau. Ook maakt de Aedes-forecast inzichtelijk tegen welke uitdagingen regio's aanlopen bij de uitvoering van deze plannen. Om samen met collega-corporaties op zoek te gaan naar oplossingen, in gesprek met regionale stakeholders. 

Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark