Over Aedes

Bestuur van de vereniging

Congres en consultatiebijeenkomsten

2 keer per jaar organiseert Aedes een verenigingscongres. Alle directeur-bestuurders van bij Aedes aangesloten woningcorporaties ontvangen daarvoor een uitnodiging. Zij komen daar bij elkaar om besluiten te nemen voor de vereniging en om strategische thema’s inhoudelijk te bespreken. Voorafgaand aan een congres worden 3 consultatiebijeenkomsten gehouden. Ook daarvoor ontvangen alle directeur-bestuurders een uitnodiging. Zij bepalen tijdens deze bijeenkomsten het congresprogramma en de manier waarop de agendapunten inhoudelijk behandeld zullen worden.
 

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur wordt door de leden gekozen voor een periode van 4 jaar. De bestuursleden zijn eenmaal herbenoembaar. Het bestuur maakt samen met leden de strategische agenda voor de belangenbehartiging. De voorzitter wordt door het bestuur en een selectiecommissie voorgesteld en door het congres benoemd.

Agendacommissie

Een aantal bestuurders vormen samen de agendacommissie. Zij functioneren als voorbereider voor het algemeen bestuur. Zij bewaken de inhoudelijke lijn en beoordelen of stukken geschikt zijn voor het algemeen bestuur. Ook is de agendacommissie klankbord voor de voorzitter.

Vacatures

Er is een rooster van aftreden. Zodra er een vacature ontstaat kunnen directeur-bestuurders zichzelf beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. Alle directeur-bestuurders worden via e-mail geïnformeerd over vacatures. Ook staat die informatie op Aedes.nl.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Aedes bestaat uit de volgende leden:
Martin van Rijn - voorzitter Aedes

Mohamed Acharki - directeur-bestuurder Rochdale, Amsterdam
website: www.rochdale.nl

Esther Borstlap - directeur-bestuurder Woonborg, Vries
website: www.woonborg.nl

Bothilde Buma - directeur-bestuurder Woonservice, Westerbork
website: www.woonservice.nl

Chantal Droste - directeur-bestuurder Elkien, Heerenveen
website: www.elkien.nl

Bert Halm - directeur-bestuurder Hofwonen, Den Haag
website: www.hofwonen.nl

Pierre Hobbelen - directeur-bestuurder Thuisvester, Oosterhout
website: www.thuisvester.nl

Henk Peter Kip - directievoorzitter Woonin, Utrecht
website: www.woonin.nl

Marijke Kool - directeur-bestuurder Salland Wonen, Raalte
website: www.sallandwonen.nl

Ger Peeters - directeur-bestuurder Wonen Limburg, Roermond 
website: www.wonenlimburg.nl 

Richard Sitton - directeur-bestuurder Woonbron, Rotterdam
website: www.woonbron.nl