Over Aedes

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland en draagt eraan bij dat 28.000 medewerkers bij 262 corporaties optimaal hun werk kunnen doen. De leden van Aedes zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle woningen in Nederland.  

 

Wat doet Aedes?  

Aedes onderhoudt contacten met overheden op alle niveaus en stakeholders door hen te voeden met de juiste informatie over de corporaties en hun werkzaamheden. Aedes bestrijdt stroperige regelgeving, en zorgt ervoor dat onze partners en stakeholders corporaties zien als een van de partijen die de huidige wooncrisis kan helpen bestrijden. Aedes stimuleert professioneel samenwerken en kennis uitwisselen, door ervaringen te delen, middelen optimaal in te zetten, investeren in verbetering en doorontwikkeling. Ook verenigt Aedes: 262 corporaties zijn aangesloten bij Aedes – dat is 95% van alle Nederlandse corporaties. Samen staan we sterker. 

 

Hoe doet Aedes dat?  

Aedes behartigt de belangen van de (aangesloten) corporaties in Den Haag en Brussel. Daarvoor werkt Aedes samen met uiteenlopende partners: huurdersorganisaties, overheden, bouwers en zorginstellingen. Daarnaast zorgt Aedes via inhoudelijke programma’s en projecten ervoor dat de sector zich continu ontwikkelt, waar nodig versnelt, kennis uitwisselt en leert van elkaar.  Aedes verzamelt sinds 2014 samen met de corporaties eigen data voor een jaarlijkse benchmark. Deze Aedes-benchmark draagt bij aan de transparantie van de sector en maakt de prestaties van haar leden concreet en onderling vergelijkbaar. In een benchmarkprogramma kunnen aangesloten corporaties zichzelf steeds verder verbeteren.  
Aedes biedt tegelijkertijd een platform waar leden elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, visies en producten ontwikkelen. Daarmee is Aedes een verbindende factor voor haar leden. Ook werkt Aedes samen met haar leden aan een positieve beeldvorming over de corporatiesector. 

Wonen doen we samen

Dit zijn wij, woningcorporaties van Nederland. We zijn er voor de 4 miljoen mensen die een huis bij ons huren, en voor de mensen die opzoek zijn naar een huis. Trots op 150 jaar volkshuisvesting, en altijd oog voor de mensen die op ons rekenen. #WonenDoenWeSamen

Nederlanders zijn glashelder: woningcorporaties spelen een cruciale rol in goede huisvesting van grote groepen mensen. Nu is het aan politiek Den Haag om te kiezen voor een structurele oplossing van de wooncrisis.
Portretfoto Martin van Rijn
Martin van Rijn
Voorzitter Aedes

Martin van Rijn is sinds 1 september 2020 voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties.

Cover Aedes-Magazine 1/2022

Aedes-Magazine is hét magazine over woningcorporaties, het verschijnt op papier én online op Aedesmagazine.nl. 4 keer per jaar wordt de lezer in een mix van interviews, achtergrondartikelen en reportages geïnformeerd over ontwikkelingen in en rond de woningbranche en de dilemma’s.