Over Aedes

Voorzitter Martin van Rijn

In 2008 werd Van Rijn voorzitter van de raad van bestuur van pensioenuitvoerder PGGM. Van 2012 tot 2017 was hij staatssecretaris van VWS in het kabinet-Rutte II. Tot zijn beëdiging als minister voor Medische Zorg en Sport in maart 2020 was Van Rijn voorzitter van de raad van bestuur van ziekenhuisgroep Reinier Haga. Op 2 februari 2021 trad Van Rijn toe tot de raad van advies van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). De ASRE is hét academisch instituut voor vastgoedkunde. 

Foto's Martin van Rijn

De portretfoto's van voorzitter Martin van Rijn hieronder zijn te gebruiken voor redactionele doeleinden onder vermelding van de fotocredit. Commercieel gebruik is niet toegestaan.

De foto's zijn te downloaden door op de afbeelding te klikken.

Fotocredit: Aedes/Simone-Michelle de Blouw

Fotocredit: Aedes/Phil Nijhuis

Fotocredit: Aedes/Phil Nijhuis (staande foto)

Een afspraak met Martin van Rijn?

Bij verzoeken voor een interview met of mediaoptreden van Martin van Rijn kun je contact opnemen met de woordvoerders van Aedes

Voor vergaderverzoeken of andere afspraken met Martin van Rijn kun je via e-mail terecht bij Jolande van den Berg of telefonisch via 088 – 233 3720.

Martin van Rijn in de media

7 december 2023 - Sven op 1, WNL
Aedes-voorzitter Martin van Rijn vreest voor vertraging bij de woningbouw tijdens de formatie. Hij roept de nieuwe Tweede Kamer op niet te wachten op een nieuw kabinet, maar demissionair woonminister Hugo de Jonge de opdracht te geven aan de slag te gaan.

5 december 2023 - Algemeen Dagblad
Voor het aanpakken van de wooncrisis mag het niet uitmaken welke partijen het straks voor het zeggen krijgen. De wooncrisis is namelijk niet rechts of links. Het is bittere noodzaak dat we gaan bouwen voor álle woningzoekenden. Daarom een dringende oproep aan het volgende kabinet: maak wonen een topprioriteit.

14 november 2023 - Wakker Nederland
3 op de 10 huizen moet een sociale huurwoning moet zijn. Dit is een realistisch doel volgens Martin van Rijn. 'Laten we er in ieder geval voor zorgen dat mensen die aangewezen zijn op een goedkopere woning ook daadwerkelijk daarvoor in aanmerking komen.'

19 september 2023 - NRC
Het demissionaire kabinet verhoogt de huurtoeslag voor de 300.000 gezinnen met de laagste inkomens met ruim 30 euro per maand. Martin van Rijn spreekt in een verklaring van een 'noodzakelijke bijdrage' aan de bestaanszekerheid van Nederlanders.

18 september 2023 - Vastgoedjournaal
Woningcorporaties hebben op dit moment veel ruimte om te investeren in woningen, maar dat kan niet eindeloos zo doorgaan, waarschuwt Martin van Rijn. ‘Om de prestatieafspraken jarenlang te kunnen nakomen is meer nodig.’ 

23 augustus 2023 - Cobouw
De behoefte aan seniorenhuisvesting neemt rap toe. Het aanbod blijft fors achter. Van Rijn waarschuwt voor kortetermijnbeleid. 'Het is nu alle hens aan dek en doorpakken. We hebben afspraken over onze investeringen tot en met 2030, maar ook op de lange termijn moeten we dit volhouden.'

22 juni 2023 - Nieuwsuur
De integriteit binnen de corporatiesector mag niet ter discussie staan. Daarom heeft het Aedesbestuur ervoor gekozen de normen over privéverhuur te verduidelijken. Wat Aedes betreft is het zowel voor corporatiebestuurders als voor commissarissen in principe niet gewenst dat zij een portefeuille van huurwoningen met rendementsdoelstelling hebben. Het uitgangspunt is ‘Nee, tenzij’. 

22 mei 2023 – RTL Nieuws
Aedes en Woonbond zijn woest op het kabinet omdat het dreigt te bezuinigen op de huurtoeslag. Met de opbrengst zouden de uitvoeringskosten van twee nieuwe wetten moeten worden gefinancierd, waaronder nota bene de Wet Betaalbare Huur.

10 maart 2023 - Trouw
De nieuwbouwplannen waren groots, maar minister Hugo de Jonge gaat nu zelf opnieuw rekenen: zijn woningcorporaties wel in staat om de grote aantallen betaalbare huurhuizen te bouwen die hij van hen gevraagd heeft? Gebrek aan geld en aan grond spelen hen parten.

10 maart 2023 – Gebiedsontwikkeling.nl
Geen verhuurderheffing meer, maar wel een enorme verduurzamingsopgave. En de noodzaak volop betaalbare woningen te bouwen. Na jaren waarin hun rol beperkt was, zijn de corporaties volgens Martin van Rijn, voorman van Aedes, terug van weggeweest in gebiedsontwikkeling. 'Onze leden gaan zich actiever opstellen.'

26 januari 2023 - Vastgoedjournaal
‘Als we er met zijn allen de schouders onder zetten hoeft de nieuwbouw niet terug te vallen.’ Aedes-voorzitter Martin van Rijn reageert op het rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), dat op 26 januari 2023 verschijnt. Het EIB spreekt daarin haar zorgen uit over de productie en de werkgelegenheid in de bouwsector. ‘Woningcorporaties staan klaar om hun nieuwbouwproductie te verhogen', aldus Van Rijn.

6 januari 2023 - Nederlands Dagblad
Krijgen jongeren in 2023 eindelijk een huis? ‘We moeten het haalbaar maken’, zegt Martin van Rijn. De voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties blikt vooruit.

20 december 2022 - BNR
De afschaffing van de verhuurderheffing is een hamerstuk in de Eerste Kamer, Martin van Rijn: 'Een noodzakelijke handeling. We hebben geen dag te verliezen, zeker niet als je een tekort aan woningen hebt.'   

8 december 2022 - SER-magazine
Woningcorporaties moeten de komende jaren honderdduizenden woningen verduurzamen én grote aantallen nieuwe huurwoningen bouwen. ‘Het kan omdat het moet’, zegt Martin van Rijn tijdens een wandeling door een prachtig vernieuwde Haagse buurt.

14 november 2022- BNR
Interview van een uur waarbij Martin van Rijn te gast was bij het radioprogramma BNR’s Big Five. Het wat langere gesprek ging vooral over verduurzaming, maar er kwamen ook andere actuele onderwerpen aan de orde.

BNR Zaken Doen, 20 oktober
Martin van Rijn (Aedes): 'We kunnen in één dag een woning bouwen, maar praten acht jaar over waar die moet komen te staan.’

27 september 2022 - Nul20
Interview met Martin van Rijn voor tijdschrift 020 over de Nationale Prestatieafspraken. ‘Deze afspraken zijn van historische betekenis.’ En over de rol van gemeenten: ‘Gemeenten zonder trek in meer sociale woningbouw, die moeten maar trek maken.’

19 augustus 2022 - Sven op 1
Martin van Rijn roept in Sven op 1 op om de eenmalige huurverlaging door het kabinet een jaar eerder door te voeren, namelijk in 2023. Ook roept hij Den Haag op maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de huurverlaging geen forse daling van de huurtoeslag betekent.

17 augustus 2022 - BNR
Woningcorporaties roepen het kabinet op om de eenmalige huurverlaging voor mensen met lage inkomens eerder door te voeren. Deze eenmalige verlaging zou volgend jaar al in moeten gaan en niet pas in 2024, zegt corporatiekoepel Aedes. De maatregel kan namelijk helpen om de koopkracht van huurders nu al wat te verbeteren.

12 mei 2022 - Spraakmakers KRO-NCRV
Martin van Rijn heeft meegedacht over het plan Een thuis voor iedereen van minister Hugo de Jonge om 30% sociale huurwoningen per gemeente te bereiken. Hij legt uit hoe en waarom.

11 mei 2022 - NRC
Rijk gaat gemeenten sociale huur opleggen

6 mei 2022 -VNG Magazine
Gemeenten en woningcorporaties zijn nauwe alliantiepartners. Gezien de grote maatschappelijke opgaven van dit moment is die samenwerking meer dan ooit nodig. Drie vragen aan: Martin van Rijn. 

20 april 2022 - NOS
'Er zou één landelijke toets moeten komen, waarna flexibele woningen overal geplaatst kunnen worden', aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn bij de opening van een woningfabriek van het bedrijf Barli in Uden.

20 april 2022 - Binnenlands Bestuur
Corporaties willen af van de Europese regel ATAD1. Deze boodschap kregen Tweede Kamerleden mee van Aedes-voorzitter Martin van Rijn en Frank Roerdinkholder van woningcorporatie Domijn. De Kamer liet zich door deskundigen bijpraten over de rol van corporaties en beleggers op de woningmarkt. 

24 maart 2022 - Binnenlands Bestuur
Gemeenten en corporaties moeten elkaar vaker opzoeken, om samen de lokale woningnood te beteugelen. In Binnenlands Bestuur pleit voorzitter Martin van Rijn daarom voor vernieuwde samenwerking tussen deze partijen, om zo te zorgen voor ‘gouden tijden in de volkshuisvesting’.

11 maart 2022 - Algemeen Dagblad
In het Algemeen Dagblad discussiëren Maxime Verhagen (Bouwend Nederland), Jan van Zanen (VNG) en Martin van Rijn over de haalbaarheid van de opgave om 100.000 woningen per jaar te bouwen. Het moet dus het kan, stelt Martin van Rijn. Corporaties zullen een derde deel daarvan bouwen, mits er voldoende locaties beschikbaar zijn.

15 februari 2022 - NPO Radio 1
Martin van Rijn was te gast bij de NieuwsBV waar hij met Willemijn Veenhoven in gesprek ging over de uitdagingen van de sector: 'Volkshuisvesting gaat over mensen, níet over stenen.'

10 januari 2022 - BNR Nieuwsradio
Aedes-voorzitter Martin van Rijn is blij met de woningbouwambities van het nieuwe kabinet. Wel ziet hij knelpunten. Samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars noemt hij cruciaal om snel duidelijk te krijgen wat er waar gebouwd kan worden. 'De tijd van domeingevechten is voorbij.'

18 december 2021 - Trouw
'In onze handen spugen en aan de slag.' Dat is volgens Martin van Rijn nu het devies voor de woningcorporaties. Voor corporatie bevatte het regeerakkoord 'goed en belangrijk 'nieuws, zoals Van Rijn het verwoordt: het nieuwe kabinet gaat de verhuurderheffing afschaffen, de belasting die corporaties per verhuurde woning moeten betalen. 'Woningcorporaties gaan de kracht van vroeger inzetten in een nieuwe tijd'.

16 december 2021 - BNR
De verhuurderheffing wordt afgeschaft en er komt een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Goed nieuws, vertelt voorzitter Martin van Rijn in het radioprogramma Ochtendspits op BNR.

8 december 2021 - NPO Radio 1
Woningcorporaties maken zich zorgen over commerciële partijen die sociale huurwoningen bouwen. Deze woningen veranderen later vaak in een vrije-sector-woning. Dat vertelt Martin van Rijn in de ochtenduitzending.

1 december 2021 - BNR
Meerdere woningcorporaties schieten Vestia te hulp door middel van een leningruil van 650 miljoen euro. Als tegenprestatie moet de corporatie opsplitsen in drie kleinere corporaties. 'Het is een resultaat waar de corporatiesector trots op mag zijn', zegt Martin van Rijn, voorzitter van de branchevereniging van woningcorporaties Aedes.

1 december 2021 - NRC
Met een leningenruil komt er een eind aan de financiële problemen van Vestia. 251 corporaties nemen dure leningen van Vestia over. Vestia krijgt in ruil goedkopere leningen met lagere rente. Hiermee laten we als sector zien dat we in staat zijn dit probleem zelf op te lossen, aldus Martin van Rijn in NRC. 

21 oktober 2021 - Ruimte + Wonen
Met het Woonprotest eisen talloze Nederlanders een radicale verbetering in het woonbeleid. Een urgent signaal, dat woningcorporaties al veel eerder uitzonden. Nu is er echt geen tijd meer om te aarzelen. De nood is hoog. Dat stelt Martin van Rijn in Ruimte + Wonen. 

25 september 2021 - NOSop3 
Martin van Rijn ging op het jongerenkanaal van NPO, NOSop3, in gesprek met starters en woningzoekenden over de problemen op de woningmarkt.

23 september 2021 - BNR in de middag 
In ruil voor het afschaffen van de verhuurderheffing zijn corporaties bereid om afspraken te maken over investeringen om meer huizen te bouwen. Dat zei Martin van Rijn, voorzitter van woningcorporatie-vereniging Aedes bij het BNR-programma In de Middag.

13 september 2021 - Op1 
Maandagavond 13 september ging Aedes-voorzitter Martin van Rijn in het televisieprogramma Op1 in gesprek over de enorme krapte op de woningmarkt, die vooral merkbaar is in het domein van de corporaties.