Over Aedes

Disclaimer

In artikelen op Aedes.nl verwijzen wij regelmatig naar externe internetsites en/of informatiebronnen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en foto's op Aedes.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Aedes vereniging van woningcorporaties.

Uitzondering: leden van Aedes vereniging van woningcorporaties mogen teksten voor intern gebruik kopiƫren, mits daarbij de bron aedes.nl wordt vermeld.