Publicaties

Thema's:

Met het friendscontract kunnen woningcorporaties snel meer woonruimte bieden voor alleenstaanden en vriendengroepen...

Wist je dat het in de praktijk lastig blijkt voor huurders om goed inzicht te krijgen in de status bij onderhoud? En...

Al 10 jaar publiceert Aedes de resultaten van de Aedes-benchmark in een brancherapportage, een infographic met de (...

Met de nieuwe Omgevingswet verandert er het nodige voor woningcorporaties. Groot voordeel is dat de informatie...

Richt je op samenwerking. Kies een duidelijke meerjarige koers. Breng de woningcorporatie in positie. Dat zijn de...

De Nijmeegse corporatie Woonwaarts verbouwde een voormalig kantoorpand tot opvanghuis voor dak- en thuislozen. Het...

Woningsplitsing in het landelijk gebied heeft potentie. Hier zijn veel (grote) eengezinswoningen, terwijl jongeren...

Een gezamenlijke aanpak door verschillende partijen en het voeren van gesprekken met ouderen draagt bij aan...

Alleen voor Aedes-leden

Woningen met EFG-labels moeten uiterlijk in 2028 zijn verbeterd. Daarbij lopen corporaties tegen 3 belangrijke...

De Eerste Kamer stemde op 14 november in met het...

‘De beleving en behoeften van bewoners vinden wij erg belangrijk,’ vertelt teamleider Verhuur Maury Duret van...

Een ondernemingsplan ontwikkelen in 1 maand, op 8 pagina’s. KleurrijkWonen laat zien dat het kan. ‘Als je te lang...