‘Blijf in opdrachtgeverschap dicht bij je DNA’

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

De grootste woningcorporatie in het noorden, Lefier, beheert meer dan 33.000 verhuureenheden en is daarmee een grote opdrachtgever. Strategisch inkoper Emiel van der Vlag en bestuurder Elles Dost vertellen hoe hun visie op opdrachtgeverschap eruitziet en delen tips.

Wat zijn voor Lefier de beginselen van goed opdrachtgeverschap?

Van der Vlag: ‘Toen wij een jaar geleden een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid schreven kwam ook de vraag op: hoe zien we opdrachtgeverschap? En hoe dragen we dat uit? Hieruit bleek dat we eigenlijk onbewust al deden wat we belangrijk vinden als opdrachtgever, namelijk dat we altijd de huurder op 1 hebben staan. En dat we het uitdragen via de 5 R-ren die ook in ons ondernemingsplan staan: richting, resultaat, ruimte, rust en reflectie. Dat past goed bij een professionele opdrachtgever.’

Dat is dus een directe vertaalslag vanuit de organisatiedoelstellingen?

‘Ja,’ beaamt Van der Vlag, ‘eigenlijk gaat het om alle waarden die je belangrijk vindt voor de organisatie, je medewerkers en je huurders. Die hanteren wij ook richting de partners met wie we samenwerken. Én we verwachten van onze partners dat zij die waarden vervolgens volgen in de manier waarop zij omgaan met huurders.’ De visie opschrijven was overigens niet zo simpel als het klinkt: voordat het op papier stond, spraken Van der Vlag en collega’s veel verschillende mensen binnen en buiten Lefier. 

Onze visie op opdrachtgeverschap is niet hoogdravend, maar praktisch en concreet
Elles Dost
Elles Dost
bestuurder Lefier

Waarom is het belangrijk om de visie goed vast te leggen?

Van der Vlag: ‘Deels handelden we al zoals we het nu ook voor ogen hebben, we waren eigenlijk onbewust bekwaam. Maar er lag ook nog veel potentie om het beter te doen. En dan helpt het om die visie op opdrachtgeverschap expliciet te maken en precies te formuleren wat je eronder verstaat.’ ‘Daarmee kun je het ook echt uitdragen’, vult Dost aan. ‘Het past bij Lefier om niet iets hoogdravends te maken, maar de visie direct te vertalen naar de praktijk.’

Hoe gaan opdrachtnemers het merken?

Dost: ‘In veel samenwerkingen doen we het al hartstikke goed. Bijvoorbeeld in Bouwstroom Noord: we hebben het eerste jaar besteed aan elkaars taal leren spreken en verwachtingen expliciet maken. We hebben daar vervolgens alleen PMC’s (productmarktcombinaties) geformuleerd, en verder is het aan de bouwbedrijven hoe ze dat gaan doen.’ 

De komende tijd gaat Lefier de visie verder implementeren in de eigen organisatie en richting (nieuwe) samenwerkingspartners. Dost: ‘Dat klinkt misschien als eenrichtingsverkeer, maar het is wederkerig. We willen partners aan ons binden die passen bij ons DNA. Dan is het fijn als je direct aan het begin deze visie erbij kunt pakken.’

Ook in ons opdrachtgeverschap staat de huurder op 1
Emiel van der Vlag
Emiel van der Vlag
strategisch inkoper Lefier

Hoe ver is Lefier in inkoopvolwassenheid en wat de plannen zijn om deze verder te ontwikkelen?

Van der Vlag: ‘In het inkoop- en aanbestedingsbeleid volgen we het template van de Aedes Leidraad Aanbesteden en het Aedes Inkoopgroeimodel. Dat betekent dat we ook hebben nagedacht over de rol die Inkoop moet vervullen binnen Lefier. Gemiddeld zitten we momenteel in fase 3 qua inkoopvolwassenheid. Je kijkt dan niet alleen naar de laagste prijs, maar ook wat iets kwalitatief moet gaan opleveren. De ambitie is om in 2025 met onze hele organisatie gemiddeld in fase 4 uit te komen. Dan is de huurder altijd het vertrekpunt en inkoop volledig waardegedreven.’

Kijk ook eens bij

Welke tips hebben jullie voor corporaties die hier ook mee aan de slag willen?

Dost en Van der Vlag komen samen op 3 belangrijke aandachtspunten:

  • Het grootste leerpunt: blijf dicht bij jezelf en dus bij het DNA van je eigen organisatie. Hoe abstracter je bent, hoe minder het aansluit. Het moet logisch zijn en consistent met je koers en verhaal, zodat medewerkers zich erin herkennen. 
  • Leer van elkaar. Wij hebben met verschillende mensen, waaronder andere corporaties, gesproken. Ook is de RvC al vanaf het begin goed meegenomen. Je voorkomt daarmee dat je in een tunnelvisie belandt, en je krijgt bovendien een gedragen verhaal. 
  • Onderschat het proces niet. Daar zit veel tijd in. Een visie op 2 A4’tjes lijkt heel simpel, maar het vereist heel wat afstemming. Juist als je kort en bondig wilt zijn, weeg je ieder woord.