Opdrachtgeverschap en inkoop

Woningcorporaties zijn samen de grootste opdrachtgever op de woningmarkt. Aedes ondersteunt haar leden bij het professionaliseren van opdrachtgeverschap, inkoop(samenwerking), aanbesteden, contract- en leveranciersmanagement. Resultaatgericht Samenwerken is hier een goed voorbeeld van. Ook biedt Aedes instrumenten die woningcorporaties helpen de juiste strategische beslissingen te nemen in het inkoopproces.

Experts
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap
Gerrie van der Breggen
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Beleid, regelgeving & handreikingen

Opdrachtgeverschap
Inkoop
Aanbesteden
Wetgeving

Instrumenten & werkwijzen

Modelcontracten
Leidraden

In de praktijk