Opdrachtgeverschap en inkoop

Woningcorporaties zijn samen de grootste opdrachtgever op de woningmarkt. Aedes ondersteunt haar leden bij het professionaliseren van opdrachtgeverschap, inkoop(samenwerking), aanbesteden, contract- en leveranciersmanagement. Resultaatgericht Samenwerken is hier een goed voorbeeld van. Ook biedt Aedes instrumenten die woningcorporaties helpen de juiste strategische beslissingen te nemen in het inkoopproces.

Experts
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Beleid, regelgeving & handreikingen

Instrumenten & werkwijzen

In de praktijk

Activiteiten

7 mrt
Online evenement
Opdrachtgeverschap en inkoop
28 feb
29 feb
Madurodam Den Haag
Nationale Prestatieafspraken
Nieuwbouw

Wat speelt er?

Met de nieuwe Omgevingswet verandert er het nodige voor woningcorporaties. Groot voordeel is dat de informatie...

Procedures voor gebiedsontheffing op grond van de Wet natuurbescherming kunnen jaren in beslag nemen en zorgen voor...

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen · 10 okt 2023

De Gedragscode soortenbescherming voor woningcorporaties helpt woningcorporaties bij het naleven van de Wet...

De grootste winst van RGS? ‘De voorspelbaarheid, transparantie en betrouwbaarheid van het onderhoud- en...