Opdrachtgeverschap en inkoop

Woningcorporaties zijn samen de grootste opdrachtgever op de woningmarkt. Aedes ondersteunt haar leden bij het professionaliseren van opdrachtgeverschap, inkoop(samenwerking), aanbesteden, contract- en leveranciersmanagement. Ook biedt Aedes instrumenten die woningcorporaties helpen de juiste strategische beslissingen te nemen in het inkoopproces.

Experts
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Beleid, regelgeving & handreikingen

Inkoop
Aanbesteden

Instrumenten & werkwijzen

Leidraden
Contractmanagement
Leveranciersmanagement

In de praktijk

Inkoop in de praktijk
Benchaction: masterclasses groeien in opdrachtgeverschap