Leidraad Contractmanagement

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Haal met contractmanagement alles uit de overeenkomsten die je afsluit. Want met goed contractmanagement minimaliseer je belangrijke risico’s, reduceer je kosten, verhoog je de kwaliteit van de dienstverlening en werk je beter samen met leveranciers. Zoals ook met de Aedes Governancecode 2020 wordt bedoeld.

De Leidraad Contractmanagement van Aedes helpt corporaties bij het vormgeven van contractmanagement. Deze Leidraad geeft iedereen die verantwoordelijk is voor het managen van contracten instrumenten in handen om contractmanagement te professionaliseren. Geen lange theoretische beschouwingen, maar concrete formats, tips en praktijkvoorbeelden van corporaties die al flinke stappen hebben gezet.

We moeten met de beperkte middelen die we hebben scherp sturen op het leveren van goede kwaliteit voor huurders. Hierbij is het van groot belang om contracten te handhaven en de prestaties van leveranciers op de voet te volgen
Tonny van de Ven
Voorzitter raad van bestuur Alwel en bestuurslid Aedes

Wat biedt de Leidraad Contractmanagement?

De leidraad heeft een praktische insteek en helpt als basis bij het opstellen van contractenbeleid, -beheer en -proces. Je kunt de informatie ook gebruiken om bestaand beleid te toetsen. Naast de actuele basiskennis, bevat het ook stappenplannen, praktijkvoorbeelden en aanbevelingen.

Professioneel opdrachtgeverschap

Goed georganiseerd opdrachtgeverschap is de optelsom van professionele inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement. Samen met de Leidraad Inkoop (2022), de Leidraad Inkoopsamenwerking (2022), de Leidraad Aanbesteden (2022), de Leidraad Leveranciersmanagement (2023) en de Leidraad Categoriemanagement  (2022) kun je met de Leidraad Contractmanagement de inkooporganisatie op een professionele manier inrichten.

Download

De download is alleen beschikbaar voor Aedes-leden. Log in op MijnAedes (rechtsboven) en als je bent geverifieerd als Aedes-lid (op basis van je e-mailadres) kun je de leidraad hieronder downloaden. Heb je nog geen account, maak deze dan eerst aan met het mailadres van jouw corporatie.