Leidraad Categoriemanagement

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Categoriemanagement is een belangrijke stap bij het inrichten van professioneel opdrachtgeverschap. Woningcorporaties kunnen daarmee risico’s beheersen, taken efficiënt en effectief uitvoeren en kosten besparen. Belangrijk, want de opgave van corporaties is niet eenvoudig. Categoriemanagement pas je toe om, met de hele organisatie, meer grip te krijgen op de grote verscheidenheid aan wat wordt ingekocht, door welke afdeling en bij wie.

Om categoriemanagement in te richten ontwikkelde Aedes de Leidraad Categoriemanagement. Met deze praktische leidraad heb je een sleutel in handen om, samen met management en directie, de juiste strategische keuzes te maken.

Categoriemanagement

Categoriemanagement is een strategisch onderdeel van professioneel opdrachtgeverschap. Maar er is een essentieel verschil met het inrichten van inkoop, contract- en leveranciersmanagement. Dat zijn meer losse onderdelen waarin de uitvoering per afdeling kan verschillen. Categoriemanagement pas je toe om, met de hele organisatie, meer grip te krijgen op de grote verscheidenheid aan wat wordt ingekocht, door welke afdeling en bij wie.

Een categorie bestaat uit logisch samenhangende goederen en/of diensten, die je als een geheel kunt managen. Denk aan nieuwbouw, renovatie, onderhoud en ICT. Met categoriemanagement vertaal je de organisatiedoelstellingen naar een strategie per categorie en stuur je op de realisatie van die doelstellingen.

Categoriemanagement is goed te gebruiken als de basis op orde is. Door de interne organisatie te betrekken bij het inrichten van categoriemanagement en door categorieplannen op te stellen, ontstaan breed gedragen inkoopstrategieën.
Man in zwart pak
Henk Peter Kip
Directievoorzitter Mitros

Opbouw Leidraad Categoriemanagement

In de Leidraad Categoriemanagement komen achtereenvolgens aan de orde:

  • Het belang van een goede basis
  • Van organisatiedoelstellingen naar een categoriestrategie
  • Het Aedes inkoopvolwassenheidmodel
  • Strategische keuzes maken
  • Corporatie van de toekomst
  • Stappenplan
  • Verschillende praktijkvoorbeelden

Professioneel opdrachtgeverschap

Goed georganiseerd opdrachtgeverschap is de optelsom van professionele inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement. Samen met de Leidraad Inkoop (2022), de Leidraad Inkoopsamenwerking (2022), de Leidraad Aanbesteden (2022), de Leidraad Contractmanagement (2023), de Leidraad Leveranciersmanagement (2023) en de Leidraad Categoriemanagement  (2022) kun je met de Leidraad Categoriemanagement de inkooporganisatie op een professionele manier inrichten.

Download

De download is alleen beschikbaar voor Aedes-leden. Log in op MijnAedes (rechtsboven) en als je bent geverifieerd als Aedes-lid (op basis van je e-mailadres) kun je de leidraad hieronder downloaden. Heb je nog geen account, maak deze dan eerst aan met het mailadres van jouw corporatie.

Eenduidig en goed ingericht categoriemanagement ondersteunt ook inkoopsamenwerking tussen corporaties. Kennis en informatie delen wordt bijvoorbeeld veel gemakkelijker doordat corporaties dezelfde categorie-indeling en -terminologie gebruiken.
Man in zwart pak
Henk Peter Kip
Directievoorzitter Mitros