Leidraad Inkoop

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

De Leidraad Inkoop helpt woningcorporaties op weg in het professionaliseren van hun opdrachtgeverschap en inkoopprocessen. Daar aandacht voor hebben is noodzakelijk, want vrijwel alle uitgaven van een corporatie hebben een relatie met opdrachtgeverschap en inkoop. De leidraad biedt handvatten voor het professioneel inrichten van de (inkoop)organisatie en het opstellen van inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Inrichting en positionering van inkoop

Door opdrachtgeverschap op organisatieniveau in te richten en inkoop professioneel te organiseren, kunnen corporaties risico’s beheersen, taken efficiënt en effectief uitvoeren en kosten besparen. Daarmee verbeteren ze de beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit en leefbaarheid van huurwoningen én zijn ze de huurders beter van dienst.

Bij de realisatie van deze doelstellingen spelen professioneel opdrachtgeverschap, aanbesteding, inkoop, contractmanagement, leveranciersmanagement en categoriemanagement een belangrijke rol. Aanbesteden (ook wel: het tactische inkoopproces) is een belangrijk en het meest ‘bekende’ onderdeel van het totale inkoopproces, omdat hier de markt wordt benaderd met de inkoopvraag vanuit de corporatie

De inkoopfunctie is verweven door de gehele organisatie en daardoor wordt er verschillend tegen de inkoopfunctie aangekeken. Daarom is het essentieel om te beschikken over een visie op opdrachtgeverschap en te bepalen waar de corporatie de inkoop positioneert en aan wie inkoop verantwoording aflegt. De Leidraad Inkoop helpt bij het inrichten van de inkooporganisatie, het maken van (interne) afspraken en bepalen van uitgangspunten.

Sjabloon voor inkoop- en aanbestedingsbeleid

Bij de Leidraad Inkoop hoort een sjabloon dat iedere corporatie kan gebruiken voor het opstellen van een eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. Zowel corporaties die voor het eerst een inkoop- en aanbestedingsbeleid opstellen, als corporaties die hun huidige beleid willen toetsen of doorontwikkelen kunnen het sjabloon voor inkoop- en aanbestedingsbeleid gebruiken.

Het sjabloon is een hulpmiddel, geen blauwdruk. Ervan afwijken kan zeker. Belangrijk is dat een corporatie goed nadenkt over haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. Er is in dat kader geen goed of fout.

Kijk ook eens bij

Governancecode woningcorporaties 2020

In de Governancecode woningcorporaties 2020 is opgenomen (artikel 5.3) dat bestuur en raad van commissarissen een visie hebben op opdrachtgeverschap en aanbestedingsbeleid. Met het lidmaatschap van Aedes binden corporaties zich aan de Governancode, waarmee ze laten zien waarvoor zij staan en waarop zij aan te spreken zijn.

Professioneel opdrachtgeverschap

Goed georganiseerd opdrachtgeverschap is de optelsom van professionele inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement. Samen met de Leidraad Inkoopsamenwerking (2022), de Leidraad Aanbesteden (2022), de Leidraad Contractmanagement (2023), de Leidraad Leveranciersmanagement (2023) en de Leidraad Categoriemanagement  (2022) kun je met de Leidraad Inkoop de inkooporganisatie op een professionele manier inrichten.

Downloads

De downloads zijn alleen beschikbaar voor Aedes-leden. Log in op MijnAedes (rechtsboven) en als je bent geverifieerd als Aedes-lid (op basis van je e-mailadres) kun je de leidraad en het sjabloon hieronder downloaden. Heb je nog geen account, maak deze dan eerst aan met het mailadres van jouw corporatie.