Leidraad Inkoop

Expert
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

In heel Nederland zijn corporaties bezig met professioneel opdrachtgeverschap. Dat is niet zo verwonderlijk, want nadenken over je rol en daar invulling aan geven, biedt grote voordelen. Door gedegen inkoopbeleid kunnen woningcorporaties hun middelen zo doelmatig mogelijk aanwenden bij het realiseren van hun visie en ambities.

Dat betekent meer aandacht voor betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen en voor thema’s als duurzaamheid, social return en huurderstevredenheid. Dat is belangrijk voor corporaties die meer moeten presteren met minder middelen. Het inkoopbeleid speelt ook een belangrijke rol bij de invulling van de governance code woningcorporaties en de transparantie en integriteit zijn erin geborgd. Kortom, het inkoopbeleid heeft een grote invloed op de prestaties van een corporatie. 

Meer weten over hoe u uw organisatie (verder) kunt professionaliseren? Lees dan de Aedes-Leidraad Inkoop, een handreiking om te komen tot inkoopbeleid.