Leidraad Inkoopsamenwerking

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Wil jij aan de slag met inkoopsamenwerking binnen je corporatie en heb je wat handvatten nodig? Gebruik dan de Aedes Leidraad Inkoopsamenwerking. Deze leidraad biedt je achtergrond én praktijkervaringen. Ook krijg je tools en templates uit de Aedes toolbox en de inkoop- en aanbestedingspraktijk van verschillende corporaties. Daarmee kun je inkoopsamenwerking opzetten en uitbouwen. Deze leidraad is bedoeld voor corporaties met én zonder ervaring met inkoopsamenwerking. Om van te leren, om inspiratie op te doen of om de eigen samenwerking aan te spiegelen.

Samenwerking

Samenwerken is niet eenvoudig. Mensen gaan pas samenwerken als zij geloven dat de samenwerking betekenisvol is en meerwaarde oplevert voor de doelgroep, de eigen organisatie en zichzelf. Het is de uitdaging om verschillende belangen en ambities samen te brengen tot een gedeelde opvatting over (de oplossing van) gezamenlijke problemen, ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces. Maar ook individuele belangen, organisatiebelangen en collectieve of maatschappelijke belangen spelen een rol. Inkoopsamenwerking leidt tot professionalisering, bijvoorbeeld door kennisdeling of door specialisatie op bepaalde gebieden. En versterkt de positie van de opdrachtgevers, waardoor zij meer eisen kunnen stellen aan de leverancier. Uiteraard gaan de samenwerkende partners hier zorgvuldig mee om, we hebben het hier immers over professioneel opdrachtgeverschap.

Om corporaties te helpen met gezamenlijk inkopen, ontwikkelde Aedes de Leidraad Inkoopsamenwerking. Deze leidraad geeft handvatten voor alle niveaus van inkoopsamenwerking: van strategische bestuursbeslissingen tot de uitvoering van gezamenlijke inkoopprojecten. Ieder niveau van de samenwerking heeft zijn eigen uitdagingen. Daarom richt deze leidraad zich op alle lagen binnen woningcorporaties die zich bezighouden met opdrachtgeverschap, inkopen en samenwerken.

Woningcorporaties zijn gezamenlijk de grootste opdrachtgever in de Nederlandse woningbouwsector en investeren jaarlijks vele miljarden euro’s. Door het afschaffen van de verhuurdersheffing komt er 1,7 miljard euro vrij om te investeren. Voor woningcorporaties kan inkoopsamenwerking een instrument zijn om alle opgaven op te pakken! Bij de realisatie daarvan spelen professioneel opdrachtgeverschap, aanbesteden, inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement een belangrijke rol. Die onderwerpen vind je terug in de Leidraad Inkoopsamenwerking. De leidraad helpt om je huurders beter van dienst te zijn.

Professioneel opdrachtgeverschap

Goed georganiseerd opdrachtgeverschap is de optelsom van professionele inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement. Samen met de Leidraad Aanbesteden (2022), de Leidraad Inkoop (2022), de Leidraad Contractmanagement (2023) en de Leidraad Leveranciersmanagement (2023) en de Leidraad Categoriemanagement  (2022) kun je met de Leidraad Inkoopsamenwerking de inkooporganisatie op een professionele manier inrichten.

Download

De download is alleen beschikbaar voor Aedes-leden. Log in op MijnAedes (rechtsboven) en als je bent geverifieerd als Aedes-lid (op basis van je e-mailadres) kun je de leidraad hieronder downloaden. Heb je nog geen account, maak deze dan eerst aan met het mailadres van jouw corporatie.