Leidraad leveranciersmanagement

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Leveranciers dragen bij aan corporatiedoelstellingen als verduurzaming van het woningbestand en verhoging van de huurderstevredenheid. Daarom is het van belang om de leveranciers die de meeste invloed hebben op de prestaties van een corporatie goed en tijdig te betrekken. Dit kan met goed leveranciersmanagement.

De vernieuwde Leidraad Leveranciersmanagement helpt corporaties om het leveranciersmanagement vorm te geven. Nodig, want corporatie besteden 70% van alle opdrachten uit aan marktpartijen. Goed leveranciersmanagement is daarbij van groot belang.

De ervaring leerde ons dat je de professionalisering van leveranciersmanagement het beste kunt beginnen met een paar leveranciers. Kies hiervoor de kernleveranciers van de corporatie.
Karin Verdooren
directeur-bestuurder De Key

Wat biedt de Leidraad Leveranciersmanagement?

De nieuwe leidraad heeft een praktische insteek. Je vindt er actuele basiskennis, aanbevelingen en voorbeelden uit de praktijk. Een praktijkvoorbeeld van Portaal laat bijvoorbeeld zien hoe de corporatie succesvol samenwerkte met leveranciers bij het liftonderhoud. Dit leidde tot lagere kosten en veel minder storingen. En dus meer tevreden huurders.

In de leidraad komen achtereenvolgens aan de orde:

  • De visie op leveranciersmanagement en de groei naar volwassen leveranciersmanagement in 6 fasen.
  • Vaststellen van de zogenoemde kernleveranciers.
  • Opzetten van een prestatiemeting om de prestaties van kernleveranciers te meten.
  • De toegevoegde waarde van automatisering om kosten te verlagen.
  • Relaties ontwikkelen en managen, want het draait bij leveranciersmanagement namelijk om samen met de leverancier naar een hoger niveau te groeien.

Professioneel inkopen

Goed georganiseerd opdrachtgeverschap is de optelsom van professionele inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement. Samen met de Leidraad Inkoop (2022), de Leidraad Inkoopsamenwerking (2022), de Leidraad Aanbesteden (2022), de Leidraad Contractmanagement (2023) en de Leidraad Categoriemanagement  (2022) kun je met de Leidraad Leveranciersmanagement de inkooporganisatie op een professionele manier inrichten.

Download

De download is alleen beschikbaar voor Aedes-leden. Log in op MijnAedes (rechtsboven) en als je bent geverifieerd als Aedes-lid (op basis van je e-mailadres) kun je de leidraad hieronder downloaden. Heb je nog geen account, maak deze dan eerst aan met het mailadres van jouw corporatie.