Leidraad Leveranciersmanagement

Expert
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Woningcorporaties besteden zeventig procent van alle opdrachten uit aan marktpartijen. Goed leveranciersmanagement is daarbij van groot belang. Om woningcorporaties daarbij te ondersteunen lanceert Aedes de Leidraad Leveranciersmanagement.

De kern van leveranciersmanagement is het motiveren van leveranciers om samen te werken aan de organisatiedoelstellingen van de corporatie. ‘Leveranciers dragen daadwerkelijk bij aan de verschillende corporatiedoelstellingen, waaronder verhoging van de huurderstevredenheid en verduurzaming van ons woningbestand’, aldus Karin Verdooren, directeur-bestuurder van woningcorporatie GroenWest in het voorwoord van de leidraad.

Praktische insteek

De nieuwe Leidraad Leveranciersmanagement heeft een praktische insteek en leidt u door de wereld van leveranciersmanagement. U vindt er actuele basiskennis, aanbevelingen en voorbeelden uit de praktijk.

Verdooren: ‘Deze zeer praktische Leidraad Leveranciersmanagement is vooral bedoeld voor corporaties die een vliegende start willen maken met leveranciersmanagement. Maar ook  corporaties die op dit gebied al flinke stappen hebben gezet, kunnen hun voordeel ermee doen. De ervaring heeft ons geleerd dat je de professionalisering van leveranciersmanagement het beste kunt beginnen met een paar leveranciers die in je primaire proces zitten en het behalen van je eigen (corporatie)doelstellingen wezenlijk en positief kunnen beïnvloeden.’

Opbouw leidraad

In de Leidraad Leveranciersmanagement komen achtereenvolgens aan de orde:

  • De visie op leveranciersmanagement en de groei naar volwassen leveranciersmanagement in zes fasen.
  • Vaststellen van de zogenoemde kernleveranciers.
  • Opzetten van een prestatiemeting  om de prestaties van kernleveranciers te meten.
  • De toegevoegde waarde van automatisering om kosten te verlagen.
  • Relaties ontwikkelen en managen, want het draait bij leveranciersmanagement namelijk om samen met de leverancier naar een hoger niveau toe te groeien.

Professioneel inkopen

Goed georganiseerd opdrachtgeverschap is de optelsom van professionele inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement. Samen met de Leidraad Inkoop (2022), de Leidraad Inkoopsamenwerking (2022), de Leidraad Aanbesteden (2022), de Leidraad Contractmanagement (2018) en de Leidraad Categoriemanagement  (2022) kun je met de Leidraad Leveranciersmanagement de inkooporganisatie op een professionele manier inrichten.