Leidraad Aanbesteden

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Met de herziene versie van de Leidraad Aanbesteden ondersteunt Aedes corporaties bij het ontwikkelen van beleid en het opzetten en doorlopen van concrete aanbestedingen. Wij adviseren je om de leidraad te gebruiken om het aanbestedingsbeleid van jouw corporatie nog eens tegen het licht te houden. Mis je nog elementen? Kan jouw corporatie zaken verder verbeteren? Professioneel opdrachtgeverschap blijft altijd in ontwikkeling.

De Nederlandse wetgever beschouwt corporaties niet als publiekrechtelijke instellingen en corporaties zijn vooralsnog niet verplicht de Aanbestedingswet toe te passen. Wel zijn er enkele uitzonderingssituaties. Deze worden beschreven in de inleiding van de Leidraad Aanbesteden.

Inbreukprocedure

De Europese Commissie is eind 2017 echter een inbreukprocedure gestart tegen de Nederlandse staat. De Europese Commissie vindt dat corporaties publieksrechtelijke instellingen zijn en dat zij projecten boven de Europese drempelbedragen Europees moeten aanbesteden. Vooralsnog is nog onduidelijk hoe de inbreukprocedure zal eindigen.

Mocht het er van komen dat woningcorporaties een Europese aanbestedingsplicht krijgen, dan helpt het als jouw corporatie al de nodige stappen heeft gemaakt in het (verder) professionaliseren van het inkoopbeleid. Aedes adviseert haar leden dan ook te gaan aanbesteden volgens deze leidraad. Hiermee ben je meteen goed voorbereid als het Europese Hof de Europese Commissie gelijk geeft en corporaties toch als publiekrechtelijke beschouwt (en dus aanbestedingsplichting worden).

Ook als woningcorporaties geen Europese aanbestedingsplicht krijgen, is de leidraad een goed instrument om het aanbestedingsbeleid van jouw organisatie verder te professionaliseren.

Leidraad Aanbesteden

Het doel van de Leidraad Aanbesteden is het ondersteunen van corporaties bij het ontwikkelen van beleid en het opzetten van concrete aanbestedingen. De leidraad geeft duidelijkheid over (on)mogelijkheden, identificeert kansen en risico’s en vertaalt dit naar concrete aanbevelingen. Deze zijn door de leidraad heen duidelijk herkenbaar aangegeven. In de kaders zijn specifieke onderwerpen nader uitgediept en worden praktische voorbeelden gegeven.

In een aanbestedingsbeleid kan een corporatie haar werkwijze en doelen rondom aanbesteden vastleggen. Ook kunnen er concrete uitgangspunten in staan op juridisch, organisatorisch, economisch en ethisch/ideëel gebied. Vervolgens behandelt deze leidraad de inhoudelijke aspecten van aanbestedingen: de procedure, de selectie en de gunning.

Professioneel opdrachtgeverschap

Goed georganiseerd opdrachtgeverschap is de optelsom van professionele inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement. Samen met de Leidraad Inkoop (2022), de Leidraad Inkoopsamenwerking (2022), de Leidraad Contractmanagement (2023), de Leidraad Leveranciersmanagement (2023) en de Leidraad Categoriemanagement  (2022) kun je met de Leidraad Aanbesteden de inkooporganisatie op een professionele manier inrichten.

Bij de Leidraden Inkoop en Aanbesteden hoort een sjabloon dat iedere corporatie kan gebruiken voor het opstellen van een eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

Kijk ook eens bij

Download

De leidraad is alleen beschikbaar voor Aedes-leden. Log in op MijnAedes (rechtsboven) en als je bent geverifieerd als Aedes-lid (op basis van je e-mailadres) kun je de leidraad en het sjabloon hieronder downloaden. Heb je nog geen account, maak deze dan eerst aan met het mailadres van jouw corporatie.