Nog geen duidelijkheid over Europees aanbesteden corporaties

Nieuws 7 maart 2024
Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

De Europese Commissie vindt dat woningcorporaties onder de Europese aanbestedingsregels vallen. De Nederlandse overheid en Aedes bestrijden dat. Een procedure bij het Europese Hof moet uitsluitsel bieden, tot die tijd is er helaas voor corporaties geen duidelijkheid. Aedes adviseert sowieso de eigen inkoopprocedures goed in te richten.

Verschil van mening met Europese Commissie

De procedure rondom Europees aanbesteden speelt al een aantal jaar. De Europese Commissie betoogt dat corporaties onder Europese aanbestedingsregels vallen omdat zij publieksrechtelijke instellingen zouden zijn. De Nederlandse overheid en Aedes zijn het daar niet mee eens en verzetten zich tegen een aanbestedingsplicht.

Procedure bij Europese Hof

De Europese Commissie kan de kwestie nu voorleggen aan het Europese Hof. Dan volgt schriftelijke behandeling, waarin de Europese Commissie en Nederland hun standpunten uiteenzetten. Hierna volgen een mondelinge zitting en een uitspraak. Dit hele proces neemt meerdere maanden in beslag.

We mogen verwachten dat de Europese Commissie de kwestie op enig moment aanhangig maakt bij het Europees Hof. Op het moment heeft Aedes echter geen signalen ontvangen dat dit op korte termijn gaat gebeuren. Helaas betekent dit dat er nog geen duidelijkheid voor corporaties is of zij wel of niet onder de Europese aanbestedingsplicht gaan vallen en wanneer. 

Kijk ook eens bij

Voorbereiden?