Europa

Europa is niet meer weg te denken uit ons werkveld. Europese besluiten hebben steeds meer invloed op het werk van woningcorporaties. Ook in klimaatvraagstukken is een grensoverschrijdende aanpak nodig. Daarom werkt Aedes samen met tientallen huisvestingsorganisaties uit Europa via de Europese koepelorganisatie Housing Europe.

Expert
Robin van Leijen
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

Beleid & regelgeving

EPBD
Overcompensatieregeling (BTIV)