10-puntenplan Europese corporaties om wooncrisis aan te pakken

Nieuws Nieuws · 8 maart 2022
Expert
Robin van Leijen
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

Hoe kunnen we de groeiende wooncrisis in Europa aanpakken? Vandaag, 8 maart, komen de EU ministers Wonen bijeen om hierover te praten. In aanloop naar dit overleg heeft Housing Europe (de Europese koepel van sociale huisvesters) in samenwerking met onder meer de Europese huurdersvereniging en Eurocities 10 punten opgesteld als basis voor die aanpak. 

Structurele investeringen

Het belangrijkste punt behelst structurele investeringen in en regulering van de woningmarkt door nationale overheden. Waarbij de herziening van de Europese staatssteunregels prioriteit moet krijgen. Ook wordt aandacht gevraagd voor het betaalbaar houden van gerenoveerde en verduurzaamde woningen. Het Fit for 55 plan moet rekening houden met de nationale en lokale situatie voor een eerlijke energietransitie in Europa.