Woningcorporaties vallen vooralsnog niet onder EU regels rapportage impact milieu en sociale domein

Nieuws 5 mei 2022
Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

In april 2021 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Deze Europese Richtlijn verplicht om te rapporteren over niet-financiële informatie, zoals impact op het milieu en het sociale domein. De berichten die Aedes hierover ontving, duidden op een omvangrijke rapportageverplichting, die mogelijk ook voor woningcorporaties zou gelden. Dit lijkt vooralsnog toch niet het geval te zijn. 

Op grond van het Europese Commissievoorstel vallen alleen ondernemingen die aan bepaalde  eisen voldoen (qua omvang, omzet en balanstotaal) onder de CSRD. Woningcorporaties worden niet gezien als ‘ondernemingen’ op grond van de richtlijn voor jaarverslaggeving. Hieruit volgt dat, op basis van het commissievoorstel, woningcorporaties niét onder de CSRD vallen.

Verdere Europese onderhandelingen en nationale implementatie

De CSRD is nog geen definitieve wetgeving. Over het commissievoorstel wordt nog onderhandeld met het Europees Parlement en de lidstaten. Uit de onderhandelingspositie van de lidstaten en het Europees Parlement blijkt dat zij géén voorstander zijn van een verdere uitbreiding van de reikwijdte. De lidstaten hebben, nadat de CSRD definitief vastgesteld is, nog wel ruimte om de Europese wetgeving strenger door te voeren in nationale wetgeving. Zij kunnen er dan voor kiezen om de rapportageverplichting ook op woningcorporaties toe te passen. Vooralsnog lijkt de Nederlandse overheid dit niet van plan.

Mogelijk kunnen organisaties die veel met corporaties te maken hebben én een rapportageverplichting hebben, bijvoorbeeld banken, wel behoefte hebben aan extra informatie van corporaties.

Ook de NFRD (Non-Financial Reporting Directive), de huidige rapportageplicht voor duurzaamheid, bleek niet van toepassing voor woningcorporaties. Advocatenkantoor Stibbe heeft dit eerder dit jaar in een juridische toetsing bevestigd. 

Lees meer over