Verduurzaming

Woningcorporaties zijn voortvarend aan de slag gegaan met de doelstellingen in het Klimaatakkoord. Zo proberen we de warmtevraag van woningen te beperken en woningen aan te sluiten op een duurzame energiebron. Daarmee brengen we samen de CO2-uitstoot terug. Uitgangspunt bij de verduurzaming van de woningen is dat dit zowel voor de corporaties als voor huurders betaalbaar moet blijven 

Experts
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Instrumenten & onderzoek

Beleid & regelgeving

In de praktijk

Wist je dat

Woningcorporaties flinke stappen zetten bij het verduurzamen. Door verbetering van bestaande woningen is het aandeel van energielabels B, A of A+ toegenomen met 6,9% naar 1.081.100 woningen. Het aantal woningen met energielabel E, F en G is afgenomen met 31.800.

wist je dat benchmark

Hoe verduurzamen woningcorporaties hun woningen?

In 2050 moeten alle sociale huurwoningen energieneutraal zijn. Door het wonen CO2-neutraal te maken, dragen corporaties bij aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Maar hóe verduurzamen corporaties hun woningen eigenlijk? In deze video leggen we je het uit. 

 

Wat speelt er?

Persbericht

Persbericht · 28 nov 2023

Corporaties voeren hun investeringen in verduurzaming op. Bijna 40% van de corporatiewoningen heeft energielabel A...

Infographic

Infographic · 27 nov 2023

Woningcorporaties zijn al geruime tijd actief in de energietransitie. Daarnaast hebben ze continu...

Alleen voor Aedes-leden

Woningen met EFG-labels moeten uiterlijk in 2028 zijn verbeterd. Daarbij lopen corporaties tegen 3 belangrijke...

Nieuws

Nieuws · 10 nov 2023

Ben je bezig met biobased materialen en bouw je aan circulaire ketens of wil je daarmee aan de slag? Er komen de...

Activiteiten

11 dec
13 dec
Online evenement
Verduurzaming
10 jan