Verduurzaming

Woningcorporaties zijn voortvarend aan de slag gegaan met de doelstellingen in het Klimaatakkoord. Zo proberen we de warmtevraag van woningen te beperken en woningen aan te sluiten op een duurzame energiebron. Daarmee brengen we samen de CO2-uitstoot terug. Uitgangspunt bij de verduurzaming van de woningen is dat dit zowel voor de corporaties als voor huurders betaalbaar moet blijven 

Experts
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Instrumenten & onderzoek

Beleid & regelgeving

In de praktijk

Wist je dat

Bijna 40% heeft van de corporatiewoningen energielabel A of beter. Het aantal woningen met energielabel E, F of G is in het afgelopen jaar afgenomen van 247.300 naar 180.700 woningen. Huurders ervaren de kwaliteit van hun woning ook echt als beter naarmate de woning een beter energielabel heeft.

Infographic Aedes-benchmark 2023 Verduurzaming

Hoe verduurzamen woningcorporaties hun woningen?

In 2050 moeten alle sociale huurwoningen energieneutraal zijn. Door het wonen CO2-neutraal te maken, dragen corporaties bij aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Maar hóe verduurzamen corporaties hun woningen eigenlijk? In deze video leggen we je het uit. 

 

Wat speelt er?

Nieuws

Nieuws · 11 jun 2024

De Energiewet is op 4 juni 2024 aangenomen in de Tweede Kamer, inclusief 18 amendementen en diverse moties....

Aedes-standpunt

Aedes-standpunt · 21 mei 2024

Op 14 mei publiceerde EU Observer een opinie-artikel...

Nieuws

Nieuws · 17 mei 2024

PVV, VVD, NSC en BBB hebben hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Aedes ziet dat de noodzaak om de wooncrisis...

Persbericht

Persbericht · 16 mei 2024

In het hoofdlijnenakkoord wordt de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken onderkend. Het bouwt voort op het al...

Activiteiten

19 jun
Spant
Nieuwbouw
Verduurzaming
25 jun
Online evenement
Verduurzaming
26 jun
Online evenement
Verduurzaming