Verduurzaming

Woningcorporaties zijn voortvarend aan de slag gegaan met de doelstellingen in het Klimaatakkoord. Zo proberen we de warmtevraag van woningen te beperken en woningen aan te sluiten op een duurzame energiebron. Daarmee brengen we samen de CO2-uitstoot terug. Uitgangspunt bij de verduurzaming van de woningen is dat dit zowel voor de corporaties als voor huurders betaalbaar moet blijven 

Experts
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling
Dorris Derksen
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Instrumenten & onderzoek

Zonnepanelen
Bewonersparticipatie

Beleid & regelgeving

Warmtewet

In de praktijk

Aardgasvrije technieken
Participatie en draagvlak
Prestatieafspraken
Innovatie
Samenwerken
Klimaatadaptatie
Circulariteit