Aedes steunt voorstel minister Jetten voor aanpassing Warmtewet

Nieuws 25 maart 2024
Expert
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Om warmtenetten betaalbaar te houden voor onder andere huurders, doet minister Jetten een voorstel tot aanpassing van de Warmtewet. Het voorstel ligt bij Tweede Kamer. Bij instemming zullen de aanpassingen gelden vanaf 1 januari 2025.

Minister Jetten heeft gereageerd op de motie Kröger cs. die opriep op korte termijn te kijken hoe de warmtenetten betaalbaar kunnen blijven. Het voorstel tot wijziging bevat 2 belangrijke zaken:

  • Energiebelastingverhogingen bij gas worden niet meer meegenomen in het tarief voor warmte. Dat drukt de maximale tarieven.
  • De maximale vaste kosten van de cv-ketel worden voortaan gebaseerd op een gemiddeld contract en niet meer op een all-in contract. Dat drukt het maximale vastrecht. 

Daarnaast stelt Jetten een verduidelijking voor van bestaande regelgeving.  Hierdoor komt er meer transparantie over de kosten en opbrengsten van warmteleveranciers en de warmtetarieven. Uiteindelijk moet de prijs van warmte gebaseerd gaan worden op de werkelijke kosten en een redelijk rendement. De ACM als toezichthouder en de warmtebedrijven hebben echter nog tijd nodig om dit te kunnen doen. Ook moet de Tweede Kamer de Wet Collectieve Warmtevoorziening, die dit regelt, nog behandelen.

Waarom aanpassing van de Warmtewet?

De afgelopen tijd hebben we gezien dat de kosten van warmtenetten gestegen zijn. Verschillende media hebben hierover bericht. Hierdoor werd het steeds moeilijker ervoor te zorgen dat de huurder met een aansluiting op een warmtenet niet meer moet betalen dan bij een aardgasaansluiting.

Omdat betaalbaarheid voor corporaties heel belangrijk is, kunnen zij alleen nieuwe aansluitingen realiseren als de betaalbaarheid geborgd is. Aedes is daarom blij dat de minister op korte termijn al een aanpassing van de wetgeving voorstelt en hoopt dat de Tweede Kamer hiermee instemt.

Woensdag 27 maart staan deze wijzigingen al op de agenda van de Tweede Kamer in een plenair debat over de Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie (WGIW). Zie de link hieronder voor meer informatie. We houden je op de hoogte via Aedes.nl. 

Lees meer over