Wonen Limburg helpt hittestress te verminderen

Klimaatverandering zorgt voor uitersten. Hetere, droge zomers en periodes met extreme regenval veroorzaken in wijken hittestress en wateroverlast. Met klimaatadaptieve maatregelen kunnen woningcorporaties bijdragen aan vermindering van die gevolgen. Wonen Limburg doet dat via vier sporen: communicatie met bewoners; ontwerp van de woning en woonomgeving; waterbeheer en vergroening.

‘Klimaatadaptatie is voor woningcorporaties nog vrij nieuw’, zegt bestuurder Wim Hazeu van Wonen Limburg. Toch is Wonen Limburg er al op verschillende manieren mee bezig. ‘Goede communicatie met bewoners is daarbij belangrijk. Bijvoorbeeld bij het voorkomen van hittestress in de woningen.’ De corporatie inventariseert hoe bewoners de recente hitteperiode hebben ervaren. In welk type woningen ondervinden zij bijvoorbeeld de meeste klachten? De uitkomsten helpen bij een gerichtere aanpak van hittestress, bijvoorbeeld bij het ontwerp van nieuwe woningen.

‘In hete periodes zullen we allemaal op een andere, slimme manier met ons huis om moeten gaan’, zegt Hazeu. ‘We weten al dat er veel winst te behalen is door de woning ’s nachts goed te luchten en overdag de zon te weren. Daarover informeren we bewoners. In zeer energiezuinige woningen is goede voorlichting extra belangrijk omdat bewoners daar soms moeten wennen aan nieuwe ventilatietechnieken. Soms zijn technische oplossingen nodig. Bijvoorbeeld als zonweringsinstallaties ontbreken of niet goed functioneren.’

Minder wateroverlast

Waterbeheer zorgt niet alleen voor minder wateroverlast, het helpt ook bij het voorkomen van extra opwarming van stedelijke gebieden. Wonen Limburg draagt daar op verschillende manieren aan bij. Vaak in samenwerking met andere partijen. ‘Met de gemeente Horst aan de Maas zijn we deze zomer bijvoorbeeld gestart met een proef met een nieuwe infiltratietechniek voor het openbaar groen en de parkeerplaatsen bij een van onze complexen. De gemeente nam de straat voor haar rekening. Dit systeem laat het regenwater in de bodem infiltreren en heeft bovendien een grote buffercapaciteit. Als het warm is, kan het water weer verdampen en voor verkoeling zorgen.’

Samen met de gemeenten en Waterschappen informeert Wonen Limburg bewoners over de mogelijkheden om zelf regenpijpen van het riool af te koppelen en het regenwater in tuinen op te vangen. ‘En bij natuurlijke momenten kijken we of de corporatie woningen kan afkoppelen. Bijvoorbeeld bij ons periodieke groot onderhoud of als de gemeente de riolering vervangt.’

Binnenpleinen veranderen in binnentuinen

Minder ‘verstening’ zorgt behalve voor een betere afvoer van regenwater ook voor verkoeling van de omgeving. Wonen Limburg probeert bij veel nieuwbouw- en renovatieprojecten te vergroenen. ‘Door bijvoorbeeld een bakstenen gevel te laten begroeien warmt een complex al minder snel op. Of we veranderen stenen binnenpleinen in groene binnentuinen. Op platte daken hebben we zelfs hele daktuinen aangelegd. Die zorgen ervoor dat de appartementen daaronder veel koeler blijven in de hete zomer.’ De corporatie ondersteunt ook bewonersinitiatieven voor groenere gevels, tuinen of wijken. ‘We vergroenen niet alleen voor het klimaat: een groene omgeving draagt ook bij aan het leefbaar houden van verstedelijkt gebied.’ 

Kijk ook eens bij

Lees meer over