Nijmegen wil hittestress voorkomen

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met hittegolven. Zeker in dichtbebouwde steden hebben mensen daar last van. De gemeente Nijmegen werkt samen met onder andere woningcorporaties om de gevolgen van hittestress voor de inwoners zo veel mogelijk te beperken.

Hoe meer steen en hoe minder groen een buurt heeft, hoe langer de warmte blijft hangen, ook ’s nachts. Oververhitting is een risico voor met name ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Dat is ook terug te zien in de sterftecijfers, die tijdens een hittegolf altijd stijgen.

Kim Kerckhoffs, beleidsadviseur duurzaamheid van woningcorporatie Talis: ‘Als we geen actie ondernemen, zullen onze huurders steeds vaker de negatieve gevolgen van klimaatverandering ondervinden.’

Van plein naar park

Nijmegen neemt hittestress serieus. In 2011 had de gemeente de eerste hittestresskaart, die inzicht geeft in de afkoeling in de verschillende wijken gedurende de nacht. Inmiddels moet elke gemeente een stresstest doen.

Daaruit blijkt steeds weer dat hittestress een groter risico is in wijken die versteend zijn door (hoge) gebouwen en bestrating. Wijken met minder hoge bebouwing, met tuinen, parken en singels ondervinden minder overlast. Nijmegen wil daarom meer groen in de stad en heeft inmiddels tien pleinen omgebouwd naar parken.

Ook voor corporaties ligt er een rol. Bij de energietransitie ligt de nadruk op vervanging van gas door een duurzame energiebron. Te vaak wordt vergeten dat door klimaatverandering de koeltebehoefte zal toenemen. En dat energiebesparende maatregelen zoals isolatie warmte langer kunnen vasthouden in een gebouw, wat kan leiden tot hittestress.

Kennis van hittestress

Corporaties moeten inzicht hebben in de risico’s op oververhitting bij een hittegolf. Bijvoorbeeld door samen te werken met partijen die kennis hebben over hittestress. Met die kennis kan een corporatie voorkomen dat een woning na uitvoering van energiebesparende maatregelen in de zomer oververhit kan raken.

Kim Kerckhoffs: ‘Alleen al praten over hittestress maakt ons bewust van wat wij als corporatie kunnen doen om de gevolgen te beperken. Bijvoorbeeld zonneschermen: waar plaatsen wij deze standaard bij flatgebouwen en waar laten we dit over aan onze bewoners? Als wij gaan renoveren of bouwen, moeten wij nadenken over hoe we warmte buiten en koelte binnen kunnen houden. Een goed ontwerp van de woning en een groene woonomgeving dragen bij aan het wooncomfort van onze huurders.’

Lees meer over