Hoe? Corporaties Drechtsteden werken samen met warmtebedrijf

Expert
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Hoe maken we de energietransitie uitvoerbaar én betaalbaar? Met die vraag gingen gemeenten, woningcorporaties, het warmtebedrijf en verschillende marktpartijen in de regio Drechtsteden aan tafel. Eerste conclusie: er moeten warmtenetten komen.

Een van de gemeenten in de Drechtsteden waar aansluiting op een warmtenet concreet wordt onderzocht, is Hendrik-Ido-Ambacht. Eind oktober hebben de gemeente, duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC, zorgorganisatie De Blije Borgh en verschillende woningcorporaties een intentieverklaring getekend om de haalbaarheid te onderzoeken van een collectief warmtenet. Eind 2020 willen zij weten of dat haalbaar is of niet.

Het probleem

In de regio Drechtsteden maken overheid en maatschappelijke organisaties veel werk van de energietransitie. In een samenwerkingsverband van circa 30 organisaties is het Energieakkoord Drechtsteden tot stand gekomen. Voor corporaties is het essentieel die transitie haalbaar en betaalbaar te houden; een opgave die niet eenvoudig is. De corporaties in deze regio kozen daarom voor intensieve samenwerking en proactief optreden richting warmtebedrijf HVC.

De oplossing

De woningcorporaties in deze regio (Woonkracht10, Rhiant, Trivire, Woonbron Dordrecht, Tablis Wonen, Fien Wonen, Woningbouwvereniging Heerjansdam) pakten zelf de regie in de energietransitie en stapten naar HVC om gezamenlijk te onderzoeken of de woningen kunnen worden aangesloten op een warmtenet. Dat moet er uiterlijk 2035 toe leiden dat een groot deel van de corporatiewoningen (in meerdere gemeenten) straks van het aardgas af zijn en warmte afnemen het regionaal warmtenet.

De aanpak

De woningcorporaties vulden eerst de eigen Routekaart CO2-neutraal 2050 van Aedes in. De optelsom van die gegevens gaf inzicht in de verduurzamingsopgave in de regio: het aantal woningen waar het om gaat, de locaties, het tempo van de transitie, de benodigde maatregelen en de kosten hiervan. Zo bleek dat voor zo’n 35.000 corporatiewoningen aansluiting op het warmtenet de best betaalbare oplossing is.

Het resultaat

HVC en de corporaties onderzoeken nu met elkaar de haalbaarheid van de aansluiting van zo veel mogelijk corporatiewoningen op het warmtenet. En dat dan tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Roderik van Lith, van woningcorporatie Trivire: ‘Verduurzaming van onze woningen is een ingewikkelde puzzel. Naast alle technische oplossingen en rekensommen over de manier waarop je welke middelen inzet, moet je ook goed bedenken wanneer je welke wijk aanpakt. En het aller belangrijkste is natuurlijk voorkomen dat onze huurders, gemiddeld genomen, hogere woonlasten krijgen; wonen moet betaalbaar blijven! Samenwerken, met partners en met huurders, is daarbij de sleutel. Drechtsteden zet daarin nu flinke stappen.’

Neem contact op

Wil je meer weten over de samenwerking tussen corporaties en die met een nutsbedrijf? Woningcorporatie Trivire beantwoordt graag je vragen. Neem contact op met Paul Letterie, beleidsadviseur vastgoed, telefoon 078-6331715.

Lees meer over