Warmtenetten

De Nederlandse woningvoorraad sneller verduurzamen. Dat is het doel van de Startmotor.  De ambitie is om woningen van woningcorporaties aardgasvrij te maken. Een deel van deze woningen zal worden aangesloten op warmtenetten, meestal in stedelijke gebieden waar deze techniek al veelvuldig wordt toegepast. Dat biedt de kans om tegen relatief lage maatschappelijke kosten snel een flinke eerste stap te zetten.

Experts
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling
Dorris Derksen
Dorris Derksen
Belangenbehartiger