Warmtenetten

De Nederlandse woningvoorraad sneller verduurzamen. Dat is het doel van de Startmotor.  De ambitie is om woningen van woningcorporaties aardgasvrij te maken. Een deel van deze woningen zal worden aangesloten op warmtenetten, meestal in stedelijke gebieden waar deze techniek al veelvuldig wordt toegepast. Dat biedt de kans om tegen relatief lage maatschappelijke kosten snel een flinke eerste stap te zetten.

Experts
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Nieuws 7 jul 2022

Om sociale huurwoningen versneld aan te sluiten op warmtenetten moeten woningcorporaties, gemeenten en...

Nieuws 18 sep 2020

In een webinar is een digitaal publiek van belangrijke EU-functionarissen bijgepraat over het Startmotorkader...

Regelmatig krijgt Aedes vragen over het instemmingsrecht van de huurder bij aansluiting op een warmtenet. De...

De Handreiking Warmtenetten maakt woningcorporaties wegwijs in het traject om woningen aan te sluiten op een...

Waar kun je aan deelnemen?

4 sep
Online evenement

Lees meer over

Verduurzaming
18 sep
Online evenement

Lees meer over

Verduurzaming
2 okt
Online evenement

Lees meer over

Verduurzaming