Tool Samen versnellen met warmtenetten

Nieuws 7 juli 2022
Experts
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Om sociale huurwoningen versneld aan te sluiten op warmtenetten moeten woningcorporaties, gemeenten en warmtebedrijven nauw samenwerken. De tool Samen versnellen met warmtenetten is daarbij een handig hulpmiddel.

Wie warmtenetten voor 2,3 miljoen sociale huurwoningen versneld wil aanleggen, heeft transitiepartners nodig. Om een flinke impuls aan de versnelde aanleg te geven, worden corporatiewoningen zo snel mogelijk aangesloten. Daarmee zijn corporaties de startmotor van de warmtetransitie. Om sneller tot afspraken te komen, kunnen woningcorporaties, warmtebedrijven en gemeenten gebruikmaken van het Startmotorkader. Platform31 ontwikkelde in opdracht van Aedes en het G40-stedennetwerk de tool Samen versnellen met warmtenetten om beslissers en hun ondersteuners van de 3 partijen te helpen in hun aanpak.

In het versnellen van de transitie zoeken corporaties naar synergie met de wijkplannen van de gemeente en de plannen van warmtebedrijven. Dit vraagt om samenwerking tussen 3 partijen die heel verschillend opereren in een complexe opgave.

Hoe pak je het vollooprisico aan? Wat doe je als een grote partij afhaakt? En als je duurzame bron (nog) niet werkt, of bewoners huiverig zijn om in zee te gaan met een monopolist? Platform31 onderzocht 6 casussen in het land en sprak in elke casus met de gemeente, de corporatie en het warmtebedrijf. De interviews geven een beeld van de verschillende uitdagingen. Per onderdeel kun je het perspectief bekijken vanuit woningcorporaties, gemeenten en warmtebedrijven. Zo ontstaat er meer onderling begrip, wat weer kan zorgen voor versnelling.

Tool Samen versnellen met warmtenetten

Lees meer over