SVH sluit woningen aan op warmtenet

Expert
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), een samenwerkingsverband van vijftien woningcorporaties, maakt sinds 2015 regionale prestatieafspraken, ook voor duurzaamheid. SVH zet nu in op aansluiting van huurwoningen op een warmtenet. Woningcorporatie Woonbron heeft al concrete afspraken gemaakt.  

SVH ziet de regio Haaglanden als één woningmarkt. De aangesloten corporaties verhuren ongeveer 160.000 woningen in negen gemeenten. Ook op het gebied van duurzaamheid en warmte werken de corporaties samen. Daarbij zet SVH in op optimale benutting van restwarmte in de regio door aansluiting op warmtenetten. Om ook huurders te betrekken, stimuleerde SVH eind 2018 de oprichting van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). De vijftien aangesloten huurdersorganisaties zijn partner in de regionale afspraken over duurzaamheid en warmte.  

De negen gemeenten in de regio Haaglanden maken met de corporaties binnen SVH eigen prestatieafspraken over duurzaamheid. SVH-deelnemer Woonbron heeft ervaring met dergelijke afspraken en het aansluiten van woningen op een warmtenet. In Rotterdam tekende Woonbron een portfoliodeal met Vattenfall voor het aansluiten van 1941 woningen in Rotterdam IJsselmonde op het warmtenet in de periode 2020-2025. Naast het aansluiten van deze woningen op het warmtenet krijgen de huurders ook een aanbod om van het koken op gas over te stappen naar elektrisch koken.

Comfort en vertrouwen

Jozefine Hoft, directeur SVH: ‘Je moet samen werken aan goede condities, zodat aansluiten op het warmtenet een voordeel biedt. De samenwerking is gericht op comfort en vertrouwen creëren dat aansluiting op een warmtenet een goede oplossing is. Wij willen de huurders aan de voorkant van het proces betrekken. Van de vijftien corporaties hebben er tien de mogelijkheid woningen aan te sluiten op een warmtenet. Dan hebben we het over 70.000 van de 160.000 corporatie-huurwoningen in Haaglanden.’ 

Lees meer over de prestatieafspraken van SVH 

Lees meer over