Betaalbaar warmtenet in regio Breda en Tilburg

Expert
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Het Amer-warmtenet levert al meer dan 40 jaar warmte aan woningen en bedrijven in de regio Breda en Tilburg. Energieleverancier Ennatuurlijk levert de warmte. Er zijn 33.000 woningen aangesloten op het warmtenet, waaronder huurwoningen van de corporaties in de regio. De gemeenten Breda en Tilburg werken samen met Ennatuurlijk en de corporaties aan een duurzaam en betaalbaar warmtenet.

De corporaties hebben zich regionaal verenigd in AWLTT: Alwel, WonenBreburg, Laurentius, Tiwos en TBV Wonen, actief in de regio Breda en Tilburg. Ook verschillende huurdersorganisaties hebben zich verenigd en zijn met Ennatuurlijk gesprekspartner bij de prestatieafspraken voor deze regio. Bijzonder is dat gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties regionaal samenwerken en de prestatieafspraken benutten om te komen tot een meer duurzaam en betaalbaar warmtenet.

Duurzaam warmtenet

Een van die prestatieafspraken is verduurzaming en verdichting van het Amer-warmtenetwerk. Hierbij streven de gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties naar uniforme en betaalbare tarieven voor zowel huurders als particulieren. Als eerste stap hebben Ennatuurlijk, AWLTT en de gemeenten afspraken gemaakt over een uniform tarief. Inmiddels hebben de corporaties zicht op welke woningen zij kunnen aansluiten en in welke volgorde.

Perry van Happen, WonenBreburg: ‘Betaalbaarheid staat voorop voor onze huurders. Wij willen naar uniforme en betaalbare tarieven. Daarnaast is het van belang om het Amernet in stappen te verduurzamen. Nu draait de centrale deels op kolen en biomassa. Nieuwe duurzame bronnen moeten de biomassa op termijn grotendeels vervangen.’

Uitbreiding warmtenet

De ontwikkeling naar decentrale duurzame opwek is gestart met het voorbereiden van een Aquathermieproject in Geertruidenberg, waar de centrale staat. Verder produceert een aantal bedrijven in Waalwijk en Dongen bruikbare restwarmte, wat nieuwe kansen biedt om woningen aan te sluiten.

Corporaties in Breda, Oosterhout en Tilburg verhuren ruim 20.000 woningen die zijn aangesloten op het Amernet. Uitbreiding van het warmtenet is mogelijk door enerzijds goede voorwaarden te creëren en anderzijds het aantal aansluitingen te vergroten.

Lees meer over het Amernet

Lees meer over