Notitie instemmingsrecht bij wijziging warmtelevering

Expert
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Regelmatig krijgt Aedes vragen over het instemmingsrecht van de huurder bij aansluiting op een warmtenet. De Notitie instemmingsrecht bij wijziging warmtelevering zet een aantal zaken op een rij.

De conclusies van deze notitie zijn opgenomen in paragraaf 2.3.5 in Toelichting op het Startmotorkader- van plan tot contract.
De notitie  gaat overigens niet in de afwijkende situatie bij B2B warmtelevering beschreven, die staat in paragrafen 2.3.3 en 2.4 van de Toelichting op het Startmotorkader- van plan tot contract

'De huurdersorganisatie moet de gelegenheid krijgen een advies te geven, onder andere over het in stand houden en treffen van voorzieningen aan de woningen alsmede over de samenstelling, de kwaliteit en de prijs van het dienstenpakket dat door de verhuurder wordt aangeboden. Dit houdt in dat wanneer het servicepakket verandert, bijvoorbeeld door de overstap naar een warmtenet in B2B situatie, de huurdersorganisatie tijdig betrokken moet worden en om advies moet worden gevraagd. De huurcommissie kan van mening zijn dat de kosten voor de levering van warmte onvoldoende zijn aangetoond. In dat geval kan zij daarvan zelf een schatting maken of deze buiten de beoordeling plaatsen. Wordt het advies niet of niet geheel gevolgd dan moet de verhuurder, alvorens hij het besluit tot uitvoering wil brengen, de huurdersorganisatie schriftelijk informeren over de redenen waarom er van het advies wordt afgeweken.'

Lees meer over