Verduurzaming

Bewonersparticipatie bereik je met persoonlijke aandacht

Expert
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

‘Het ging hier om een fikse vernieuwing’, vertelt Robin Sommers, coördinator duurzaamheid bij Plavei. ‘In totaal ruim 200 woningen. De herstructurering behelsde niet alleen een grote renovatie, sloop en nieuwbouw, we hebben daarnaast ingezet op een mooiere openbare ruimte en op energietransitie.’ Plavei heeft met de gemeente Montferland en Firan (ontwikkelaar warmte-infrastructuren) het warmtenet ontwikkeld. Bij de aansluiting op een warmtenet heb je het al snel over bewonersparticipatie. Sommers: ‘Voor de 136 woningen die nog niet gerenoveerd waren, was aansluiting op een warmtenet haalbaar. Hun huis moest toch op z’n kop. Maar bij bewoners van wie de woning al wel was gerenoveerd, was het andere koek.’

Maximale bewonersparticipatie

Bijna een hopeloze zaak, zo dacht Ronald van Kleef, klantcoach bij Plavei. Toch pakte het anders uit: ‘We moesten 28 huishoudens over zien te halen. Uiteindelijk heeft er maar 1 tegengestemd.’ Hoe krijgt Plavei zo’n sterke bewonersparticipatie voor elkaar? ‘Heel veel praten’, zegt Sommers, ‘Bij de mensen langs gaan, bellen en nog eens langs gaan, net zo lang tot je al hun vragen hebt beantwoord.’ En dit verhaal vertalen naar een helder voorstel, waaraan ook de aannemer en warmtenet-installateur hebben meegeschreven.’

Van Kleef kent alle bewoners om wie het gaat. Daar zitten nogal wat kwetsbare huurders tussen, voor wie een verandering ingrijpend is. Bovendien was er geen groot financieel voordeel te halen voor deze groep. ‘Je moet je echt verplaatsen in de huurders: wat betekent dit voor hen? Wat kan Plavei doen om te helpen?’ Van Kleef is bij iedereen persoonlijk langs gegaan, heeft alle zorgen en bezwaren serieus genomen. ‘Wat hielp, was dat ik huurders ook iets te bieden had. We hebben niet gekozen voor een standaardoplossing, maar er was financiële ruimte om per bewoner naar een maatwerkoplossing te zoeken.’

Kijk ook eens bij

Kosten inzichtelijk maken

Sommers voegt toe dat bewoners vaak argwanend staan tegenover warmtenetten: wat betekent dat voor de energierekening? Het is immers niet mogelijk over te stappen naar een andere leverancier. ‘Wij leggen uit hoe het tarief tot stand komt en dat Plavei hieraan ook een bijdrage levert. Met een rekenvoorbeeld tonen we een werkelijke afrekening van een wijkbewoner, die hebben we  omgerekend naar de situatie met een warmtenet. Dit viel in dat geval ruim € 70 per jaar goedkoper uit.’ 

Die persoonlijke aandacht en gezamenlijk zoeken naar oplossingen werd gewaardeerd. Uiteindelijk stemde bijna iedereen in met aansluiting op het warmtenet. Daarnaast was het zaak iedereen die betrokken was bij realisatie van het warmtenet mee te nemen. Van Kleef: ‘Wij hebben gezamenlijk afgestemd hoe we bewoners konden meekrijgen. Door uit te gaan van het perspectief van bewoners konden wij ons verduurzaamingsdoel bereiken.’     

Meer informatie

Door vol in te zetten op bewonersparticipatie is het Plavei gelukt om in 4 jaar tijd een grootscheepse wijkvernieuwing te realiseren én alle woningen aan te sluiten op het warmtenet. Wil je meer weten over deze aanpak? Neem contact op met Robin Sommers: [email protected].