Groningen gaat voor aardgasvrij

Expert
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Een aardgasvrij Groningen: die afspraak hebben huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Groningen vastgelegd in de Prestaties 2020-2024. Als eerste gemeente in Nederland stelde de gemeenteraad in september 2019 de Transitievisie Warmte vast. Hierin staat welke wijk volledig elektrisch wordt, waar een warmtenet komt en waar hybride oplossingen komen.

Het is een hele puzzel om wijken aardgasvrij te maken. Huurders en woningcorporaties willen dat wonen betaalbaar is en blijft. De gemeente Groningen is het daar helemaal mee eens. Door prestatieafspraken te maken voor meerdere jaren kunnen huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente samen tot betaalbare oplossingen komen.

Sjoukje Veenema, manager Ontwikkeling en Realisatie bij woningcorporatie Nijestee: ‘Het is fijn dat de gemeente Groningen de Transitievisie heeft vastgesteld. Daarmee komt de overstap naar nieuwe duurzame bronnen per wijk in beeld. Dit geeft duidelijkheid. Verwarmen met aardgas wordt steeds duurder. Het is dan ook belangrijk dat we betaalbare en duurzame alternatieven vinden.’

Aansluiten van corporatiewoningen op het warmtenet

Een warmtenetaansluiting is een belangrijke stap richting CO2-neutraal wonen. Tot 2022 worden er al zo’n 2.000 corporatiewoningen aangesloten op een warmtenet. De komende vijf jaar wordt het warmtenet aan de noordwestkant van Groningen verder uitgebreid.

Hiermee komt duurzame warmte binnen bereik van nog eens duizenden corporatiewoningen. In het begin zijn deze woningen nog niet daadwerkelijk CO2-neutraal. Maar in de toekomst neemt het aandeel duurzame energie dat door de warmtenetten stroomt verder toe.

Groningen aardgasvrij

De gemeente Groningen en de corporaties willen het gebruik van aardgas uiteindelijk tot nul terugbrengen. Aardgas is een fossiele brandstof waarvan de beschikbaarheid terugloopt en die bovendien elk jaar duurder wordt.

Woningen die niet worden aangesloten op het warmtenet, moeten op een andere duurzame manier worden verwarmd. Dat kan met warmtepompen of met groen gas. De gemeente, corporaties en huurdersorganisaties onderzoeken met elkaar om welke woningen het gaat en wat de beste oplossingen zijn.

Lees meer over het aardgasvrij maken van de gemeente Groningen

Lees meer over