Webinar Startmotor voor EU-publiek

Nieuws 18 september 2020

In een webinar is een digitaal publiek van belangrijke EU-functionarissen bijgepraat over het Startmotorkader waarmee warmtebedrijven en corporaties sneller op projectniveau tot afspraken kunnen komen in de energietransitie. Aedes, Eneco en Housing Europe organiseerden het webinar. Het sociale en innovatieve aspect van het project werd goed ontvangen.

Ron Wit (Eneco) en Emile Klep (directeur-bestuurder Woonplus) en Martin van Rijn (Aedes-voorzitter) gaven een toelichting op het Startmotorkader en hoe dit in de praktijk de transitie ondersteunt naar aardgasvrije wijken. Onder de sprekers bevonden zich ook Ciaran Cuffe (Ierse Europarlementariër) en Karlis Goldstein (adviseur van Eurocommissaris voor Energie Simson) en Diederik Samsom (de huidige Kabinetschef van EU-vicevoorzitter Frans Timmermans).

Op 15 oktober lanceert de Europese Commissie haar renovatiegolfstrategie. Hiermee wil de Europese Commissie de renovatiegraad in de gebouwde omgeving faciliteren. Samsom gaf aan dat projecten zoals de startmotor hier een enorme bijdrage aan leveren en dat met Europees geld deze transitie versneld kan worden. Van Rijn zei dat het hierbij wel belangrijk is dat er voldoende Europees geld wordt geoormerkt voor woningrenovatie.

Ook gaven diverse deelnemers aan dat het van belang is om de ruimte te laten aan lokale initiatieven in plaats van vanuit Brussel algemene maatregelen op te leggen.

Lees meer over