Hoe kunnen corporaties tuinen inzetten bij klimaatadaptatie?

Woningcorporaties zetten steeds vaker groen in om de leefomgeving klimaatbestendig en gezonder te maken. Tuinen helpen bij de opvang van extreme regenbuien, zorgen voor minder droogte en minder hittestress. De aanpak van (gezamenlijke) tuinen draagt daarnaast bij aan onderlinge samenwerking tussen de bewoners en meer biodiversiteit.

Relatief veel huurders van corporatiewoningen hebben een laag inkomen of zijn kwetsbaar. Zij kunnen zich minder goed wapenen tegen extreme weersomstandigheden. Met een groene buitenruimte maak je al een behoorlijke slag voor deze groep.
Maria Kluijtenaar
Projectleider Wijken en Beleid bij Havensteder

Groen verbetert de wijk

Vergroening van de woonomgeving draagt bij aan verkoeling, betere afwatering en betere luchtkwaliteit. En draagt ook nog eens bij aan de biodiversiteit. Corporaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het vergroten van het aandeel groen in de wijk. Bijvoorbeeld door met bewoners de tuinen in een buurt aan te pakken. Een gezamenlijke tuinactiviteit kan daarnaast ook de sociale samenhang in de wijk vergroten. Door samen te werken aan een groene omgeving leren buren elkaar kennen.

Verschillende corporaties hebben al concrete tuinprojecten opgezet. Denk aan de gezamenlijke aanleggen van geveltuintjes, de aanpak van binnentuinen en acties als Tegel eruit, plant erin.

Corporaties die serieus aan de slag willen met tuinen in de buurt, kunnen gebruikmaken van verschillende hulpmiddelen. Voor de beeldkwaliteitscatalogus wonen ontwikkelde Aedes, op basis van de praktijk van corporaties, een pakket van inkoopdocumenten voor groenonderhoud.

Download Corporaties en kllimaatadaptatie - Tuinen

Lees meer over