Huurdersorganisaties van Alwel zetten in op energiebesparing

Een totaalbedrag van twaalf miljoen euro, naar eigen inzicht in te zetten voor huurders. Dat kregen de drie huurdersorganisaties die zijn verbonden aan de Brabantse woningcorporatie Alwel. Alwel ontstond in 2018 uit een fusie. Het geld dat daarmee werd bespaard, is verdeeld over de drie huurdersorganisaties. Die kozen ervoor dit bedrag te investeren in energiebesparende maatregelen, zodat huurders structureel lagere woonlasten hebben

De huurdersorganisaties maakten ieder prestatieafspraken met Alwel en de gemeenten Roosendaal, Breda en Etten-Leur over energiebesparende maatregelen. Karo van Dongen, bestuurder bij Alwel: ‘De prestatieafspraken zijn nu meer gericht op wat de huurders willen. Bovendien leveren de huurdersorganisaties een eigen aandeel in het werk dat voortvloeit uit de prestatieafspraken. Hiermee worden de prestatieafspraken veel meer afspraken van de huurdersorganisaties, waar ze echt achter kunnen staan.’

Structurele lastenverlaging

HuurdersAdvies-Raad Roosendaal (HAR) bereikt in Roosendaal 9.500 huurders. Een simpel rekensommetje leerde dat voor elke huurder éénmalig zo’n 400 euro beschikbaar was. Door dit bedrag niet in een keer uit te keren, maar slim in te zetten, gaan de lasten structureel omlaag. Zo ontvangt iedere huurder een pakket met LED-lampen van 50 euro, waarmee het stroomverbruik daalt. Ook kunnen huurders hun huis laten ‘keuren’ en bepaalde klussen laten doen die normaal gesproken voor eigen rekening zouden komen.

Centrale Huurdersorganisatie Alwel Breda (CHAB) vertegenwoordigt in Breda 9.000 huurders die voornamelijk in appartementen wonen. Om huurders te betrekken bij de inzet van het budget, organiseerde CHAB met Alwel bewonersavonden. Huurders kozen ervoor het budget in te zetten voor lagere woonlasten. De helft van het totale budget is besteed aan een LED-project voor collectieve verlichting in alle hoogbouw complexen. Dit bespaart de huurders gemiddeld 70 euro per jaar. En doordat LED-lampen veel langer meegaan, zijn de kosten voor vervanging ook lager. CHAB werkt nu aan plannen voor de huurders van de eengezinswoningen, zodat ook hun woonlasten omlaag kunnen. Verder wil CHAB twee miljoen euro inzetten om duurzaam gebouwde houten huurwoningen voor kleine huishoudens te realiseren.

HBV Etten-Leur heeft een bereik van 5.500 huurders en organiseerde de actie Omlaag die meter. Huurders kunnen thuis aan de keukentafel een energieadvies krijgen. Ook is er de mogelijkheid zonnepanelen te laten plaatsen en over te stappen op een inductiekookplaat.

Lees meer over